Energetska sanacija SBMS: Mariborsko višje sodišče sodbo razveljavilo in primer vrnilo v ponovno odločanje

Ker je višje sodišče razveljavilo sodbo, po kateri je bil Bojan Korošec, direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota obsojen zaradi kaznivega dejanja na škodo Evropske unije, bo energetska obnova bolnišnice spet na začetku.
Kmalu bo minilo leto dni, odkar je sodnik okrajnega sodišča v Murski Soboti, Stanislav Žižek, sredi lanskega decembra, na pogojno zaporno kazen obsodil direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota, Bojana Korošca ter nadzornika pri energetski obnovi bolnišnice Ivana Hercoga in Draga Štrafelo in sicer zaradi kaznivega dejanja goljufije, s katero je bila oškodovana Evropska unija. Četrti obdolženec, Boris Goldinski je takrat bil oproščen, prvo obtoženi Korošec je bil obsojen na pet mesecev pogojne zaporne kazni s preskusno dobo dveh let, Hercog in Štrafela pa sta si prislužila po štiri mesece pogojne zaporne kazni z enako preskusno dobo. Za prvega je s strani tožilstva sicer bilo predlagano osem mesecev, za preostale tri pa po sedem mesecev pogojne zaporne kazni s preskusno dobo treh let.

A tudi nižja prvostopenjska kazen ni zdržala, kajti mariborsko višje sodišče je sodbo razveljavilo in primer vrnilo v ponovno odločanje na prvo stopnjo. Sodnik Stanislav Žižek, sicer predsednik Okrajnega sodišča Murska Sobota, bo torej znova moral razsojati, ali so akterji, ki so sodelovali pri energetski obnovi bolnišnice, morda prestopili črko zakona. Kdaj se bo to zgodilo še ni določeno. Prav tako ni znano, ali se bo pred sodiščem, poleg treh enkrat obsojenih, znova znašel tudi četrti obdolženec, Boris Goldinski, nekoč prvi mož murskosoboške družbe Blisk, ki je dobila posel za izvedbo energetske sanacije bolnišnice, in je bil zaradi pomanjkanja dokazov, na prvem sojenju, oproščen.

Kot je znano, je Splošna bolnišnica Murska Sobota leta 2010 dobila dobrih 4,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz evropskega in slovenskega proračuna za sofinanciranje energetske sanacije javnih stavb. Zaradi domnev, da pri obnovi ni bilo vse zakonito, je stvar pod lupo vzelo tudi tožilstvo, ki je na sodišče vložilo obtožni predlog, v katerem je zapisalo, da so med energetsko obnovo v kotlovnico bolnišnice vgradili cenejše turbine za kogeneracijo – sočasno pretvarjanje zemeljskega plina v električno in toplotno energijo, v zahtevkih ministrstvu za zdravje za poplačilo iz nepovratnih sredstev pa je bilo prikazano, da so bile vgrajene dražje, kar je bilo naposled tudi plačano.

Škode je bilo po oceni tožilstva za najmanj 14.000 evrov, bolnišnica pa je morala tudi vrniti 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Ves čas postopka so obdolženi krivdo vztrajno zanikali. Tudi v sklepnih zagovorih so poudarili, da niso imeli namena nikogar ogoljufati in da so razliko zaradi cenejših turbin med gradnjo poračunali. Tako naj ne bi bil oškodovan nihče. “To je bil velik projekt, ki so ga vodile naše strokovne službe. Šele ko sem videl, da je izvajalec del razlike v ceni turbin poračunal, sem opazil, da so bile pomotoma plačane dražje turbine. Splošna bolnišnica Murska Sobota Murska ni oškodovana, niti ni bil oškodovan nihče drug. Vse je pregledala Komisija za preprečevanje korupcije, ki v naših postopkih ni našla nobenega suma morebitnega koruptivnega ravnanja,” se je na sodišču zagovarjal direktor Bojan Korošec, ki je zatrdil, da je ravnal kot dober gospodar. Dodal je tudi, da je bila gradnja zaradi cenejših turbin racionalnejša in tudi projekt obnove naj bi bil s tem učinkovitejši …

Spomnimo: V kotlovnico so takrat vgradili pet turbin za kogeneracijo – sočasno pretvarjanje zemeljskega plina v električno in toplotno energijo – brez kompresorjev, v zahtevkih za poplačilo iz nepovratnih sredstev pa je bilo prikazano, kakor da so vgrajene dražje turbine s kompresorji, kar je bilo naposled tudi plačano. Razlike je bilo 14 tisoč evrov. Cenejše turbine brez kompresorjev so sicer vgradili, ker jim je vmes uspelo povečati pretok plina, kompresorji pa tako niso bili več potrebni …