Ena prijava na razpis za ravnateljico Dvojezične srednje šole Lendava

V začetku meseca maja je bil v tedniku Vestnik in Népújság objavljen razpis za delovno mesto ravnatelja na Dvojezični srednji šoli v Lendavi. Zdajšnji ravnateljici Silviji Hajdinjak Prendl se mandat izteče 31.8.2021, po neuradnih, a zanesljivih informacijah pa je svet zavoda prejel zgolj eno prijavo in sicer prav Hajdinjak Prendlovo.
V tedniku Vestnik in Népújság je bil v začetku maja objavljen razpis za delovno mesto ravnatelja na Dvojezični srednji šoli v Lendavi. Omenjena srednja šola je edina na tukajšnjem narodnostno mešanem območju, a se ta že dlje časa spopada z nizkim vpisom, pa čeprav je z letošnjim šolskim letom uvedla dva nova izobraževalna programa. Najbolj obiskana smer je smer strojni tehnik, v preostale programe pa je vpisana le polovica oz. še manj dijakov. Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, a kot kaže teh ne gre navajati v množini, saj se je na razpis prijavila zgolj ena kandidatka, neuradno prav Hajdinjak Prendlova, zdajšnja ravnateljica.

Predvideni začetek dela je dne 01. 09. 2021, delo na delovnem mestu ravnatelja pa se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, kandidat pa je seveda primoran izpolnjevati še določene druge pogoje: Dokazila izobrazbi, pedagoško-andragoški izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, o znanju učnega jezika narodne skupnosti, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat je seveda bil primoran k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa je predložil tudi kratek življenjepis.

Mnenje med drugim mora podati tudi soustanovitelj, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS). Po naših neuradnih a zanesljivih informacijah je Hajdinjak-Prendlova prejela pozitivno mnenje na seji PMSNS, s sicer majhnim številom glasov, saj je na omenjeni seji, ta se je odvila minuli ponedeljek zvečer, manjkala slaba polovica članov, vsaj dva pa naj bi se pri glasovanju po vrh vsega vzdržala. Imenovanje ali zavrnitev Hajdinjak-Prendlove se tako seli na ministrstvo, a še pred tem bo svoje mnenje primoran podati občinski svet Občine Lendava.