Ena izmed najprimernejših območij Šakalov je tudi občina Lendava

Prisotnost šakala so v Sloveniji prvič zabeležili pred dobrimi 60-imi leti. Najstarejši zanesljivi podatki o šakalu na območju Slovenije so iz zime 1952/1953, ko so odstrelili tri živali, in sicer dve na Zaplani pri Vrhniki in eno v Smastu pri Kobaridu. Od takrat so sledila posamezna opažanja, zlasti od 80. let naprej, sistematičnih spremljanj pa ni bilo.
V zadnjih letih večinoma na prostovoljski podlagi (npr. društvo Dinaricum) opravljajo sistematične popise teritorialnih družin/živali s t.i. “akustično metodo” v različnih območjih v Sloveniji. Teritorialne skupine oziroma živali se je tako do sedaj zaznalo na Ljubljanskem barju, na območju Bele krajine, Cerkniškega jezera, zgornjega Posočja, v Središču ob Dravi, na Dravskem polju, na Kozinskem, Sežanskem in Goriškem Krasu, na Planinskem polju in v Prekmurju.

Od leta 2008 sta se število in prostorska razširjenost opažanj šakalov zelo povečala. Tako so znana opažanja ali primeri povoženih/poginulih živali tudi iz Zgornjesavinjske doline, Celjske kotline, Idrijskega, povožena je bila šakalka pri Muti v Dravski dolini. V zadnjem letu pa poročajo o opažanju šakalov tudi na Gorenjskem (Ratitovec, Preddvor, Mežaklja). “Predvidevamo, da se šakali k nam razširjajo po dveh selitvenih (kolonizacijskih) poteh: ena je širjenje ob velikih vodnih tokovih vzdolž Drave in Save iz hrvaške Posavine in Podravine, druga pa je ob jadranski obali iz Dalmacije oziroma iz Furlanije-Julijske krajine,” je zapisala Katarina Flajšman, iz oddelka za gozdno ekologijo.

Zelo primerno okolje je tudi območje občine Lendava

Njihovo točno število v naših krajih še ni znano. Kot so nam pojasnili v Lovski zvezi Murska Sobota, so namreč tako LZS kot člani Zveze lovskih družin Prekmurje v letih 2018 in 2017 izvajali monitoring nad šakalom, ki je potrdil, da je ta prisoten v Prekmurju, a same številčnosti niso preverjali. Kljub hitremu naraščanju številčnosti in prostorske razširjenosti vrste je (zlati) šakal zelo slabo raziskana vrsta; v slovenskem prostoru do sedaj ni bilo opravljene še nobene znanstvene raziskave biologije/ekologije te vrste.