Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnima organizacijama v Ljutomeru

Elektro Maribor s pomočjo ljutomerskima humanitarnima organizacijama nadaljuje letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam, ki delujejo na oskrbnem območju družbe.
Predvčerajšnjim je družba Elektro Maribor namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.500 EUR, humanitarnima organizacijama, ki delujeta v Ljutomeru, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljutomer in Karitas župnije Ljutomer.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem dejal: “Družba Elektro Maribor izkazuje svojo družbeno odgovornost skozi uresničevanje svojega poslanstva, distribucije električne energije. S svojo dejavnostjo smo vsakodnevno močno vpeti v svoje okolje, zato smo nanj še posebej pozorni in z njim sodelujemo. Letos nadaljujemo s podporo humanitarnim organizacijam na našem distribucijskem območju, tokrat organizacijama v Ljutomeru, ki svojo skrb namenjata tistim, ki pomoč potrebujejo.”

O namenu porabe sredstev pa so v organizacijah povedali:

Silva Duh, predsednica RKS – OZ Ljutomer, je pojasnila: “Donirana sredstva bomo namenili za pomoč pri plačilu položnic in nabavo osnovnih življenjskih potrebščin socialno šibkim družinam in posameznikom. Z Vašo pomočjo smo že večkrat pomagali  družinam in posameznikom, ki so se  znašli v socialni stiski, za kar se vam iskreno zahvaljujemo tudi v  imenu vseh, ki jim skupaj pomagamo.”

Marija Pušenjak, tajnica ŽK Ljutomer, je povedala: “V Župnijski Karitas Ljutomer smo zelo veseli, da ste se tudi letos odločili za finančno podporo našemu delovanju. Mi lahko delimo le tisto, kar nam prispevajo podjetja in posamezniki, ki čutijo z ljudmi v stiski. Pravijo, da je  materialne stiske med ljudmi vedno več. Tudi sami jo zaznavamo in ugotavljamo, da prav velika materialna stiska vodi tudi do različnih duševnih stisk. Zato iskrena hvala, da z roko v roki pomagamo in blažimo stiske družin in posameznikov.”