Elektro Maribor je letos sredstva namenil ljutomerskima humanitarnima organizacijama

Elektro Maribor nadaljuje letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam, ki delujejo na območju, ki ga oskrbuje družba. Sredstva so tokrat namenjena humanitarnima organizacijama, ki delujeta na območju Ljutomera, kjer ima družba svojo Storitveno enoto Ljutomer.

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor, mag. Boris Sovič, in vodja Storitvene enote Ljutomer, Andrej Sraka, sta danes predala dve donaciji v vrednosti po 1.500 eur. Prevzela sta ju Maša Senčar Germšek, sekretarka Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljutomer in Andrej Zrim, predsednik Karitas župnije Ljutomer, župnik in dekan. Na dogodku sta predstavnika organizacij predstavila izzive s katerimi se srečujejo in čemu bodo namenili sredstva.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob predaji sredstev organizacijama povedal: “V Elektru Maribor si v sklopu družbene odgovornosti prioritetno prizadevamo za aktivno in v odličnost usmerjeno izpolnjevanje našega temeljnega poslanstva, kakovostne distribucije električne energije vsem našim odjemalcem in uvajanje naprednih storitev. Že nekaj let zapored pa na našem celotnem oskrbnem območju aktivno delujemo tudi s podporo programom humanitarnih organizacij. Tako namenjamo sredstva aktivnostim usmerjenim v pomoč ljudem, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Zavedamo se, da je solidarnost pomembna vrednota povezane skupnosti, zato tokrat podpiramo programe dveh ljutomerskih humanitarnih organizacij, ki pomembno prispevajo k reševanju težav ljudi, ki so znašli v stiski.”

Maša Senčar Germšek, sekretarka Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljutomer, je ob podelitvi sredstev dejala: “Z Vašo pomočjo smo lani in letos v večjem obsegu, pomagali družinam in posameznikom, ki so se znašli v socialni stiski, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Tudi letos smo se obrnili na vas s prošnjo za pomoč pri realizaciji zastavljenih programov pomoči potrebnim. Donirana sredstva bomo namenili za pomoč pri plačilu položnic in nabavo osnovnih življenjskih potrebščin socialno šibkim. Za vašo pomoč in prispevek se vam iskreno zahvaljujemo v našem in v imenu vseh katerim skupaj pomagamo.”

Andrej Zrim, predsednik Karitas župnije Ljutomer, župnik in dekan, je o porabi sredstev dejal: “Ker je potreb po pomoči vedno več, smo se na Elektro Maribor obrnili s prošnjo, da podprete našo dejavnost. Zahvaljujemo se za podporo. Le-to bomo konkretno namenili za izvedbo Miklavževanja, pripravo paketov za starejše, ki jih bomo obiskali pred Božičem, pomoč 9-članski družini in poravnavo vsaj nekaj položnic za družine, ki se vedno pogosteje obračajo na nas.”