Elektrika sprla občane in gradbeno podjetje Pomgrad

Na naše uredništvo so se obrnili občani občine Dobrovnik, najverjetneje z območja Strehovcev, ki so se podpisali “Oškodovani in ogorčeni občani.” Sami poudarjajo, kako preko mediejv želijo izpuliti svoj trn v peti, ker da jim to ni uspelo preko ustreznih institucij. Šli smo torej po sledeh “Oškodovanih in ogorčenih občanov” občine Dobrovnik, ki so verjeli, da gradbeno podjetje koristi “njihovo” električno energijo.
Na naše uredništvo so se obrnili občani občine Dobrovnik, najverjetneje z območja Strehovcev, ki so se podpisali “Oškodovani in ogorčeni občani.” Sami poudarjajo, kako preko časopisa želijo izpuliti svoj trn v peti, ker da jim to ni uspelo preko ustreznih institucij. Pisali so namreč na Finančni urad RS, Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo, ter Inšpektorat RS za okolje in prostor. “Pisali smo jim že 30.11.2018 in se do danes ni zgodilo popolnoma nič, podjetje Pomgrad pa še naprej nelegalno in protipravno, tako rekoč na črno uporablja električno energijo, ki jo plačujemo občani preko režijskega obrata za kanalščino. Žalostno je, ko se omenjene inštitucije takoj odzovejo že pri minimalnem banalnem prekršku navadnih državljanov, ko pa je krivec večje podjetje in določena občina pa se zadeva ne premakne nikamor,” so zapisali omenjeni anonimneži, ki so pripisali še, da se nepravilnost dogaja v kraju Strehovci v občini Dobrovnik. Sporni naj bi bili kontejnerji, priključeni na domnevno občinsko elektriko, ki so postavljeni za potrebe gradnje kolesarske steze “Bogojina – Strehovci,” pri strehovski brunarici, ob poti proti goricam.

Omenjeni “Oškodovani in ogorčeni občani,” so nam posredovali tudi dopis, ki so ga posredovali trem omenjenim inštitucijam: “Obveščamo vas, da nas je nekaj občanov naključno ob sprehodu opazilo, da se je SGP Pomgrad (saj tako predvidevamo, kajti bivalniki na zagrajenem gradbiščnem prostoru so označeni z njihovim logom) nelegalno priključil neposredno na trifazno vtičnico za merilnim števcem električne energije na odjemnem mestu omarice kanalizacijskega črpališča pri “Strehovski brunarici” in s tem povzroča finančno škodo občinskega proračuna ter neposredno nam proračunskim porabnikom, ki bomo verjetno dobili višje položnice za kanalizacijske storitve, zaradi večje porabe elektrike! Ni nam jasno kako bodo lahko na koncu meseca obračunali deljeno porabljeno električno energijo, ki so jo do sedaj porabili in občina porabo kanalizacijskega črpališča. Po našem mnenju je to zloraba odjema, saj bi verjetno vsako gradbišče moralo imeti svojo gradbeno omarico. Ker je škoda že tako rekoč storjena, vas pristojne organe naprošamo, da nemudoma ukrepate in s tem pripomorete da se nelegalni priključek odstrani, ki je provizorično napet brez zaščitnih cevi neposredno na s slamo pokrito ostrešje in lahko povzroči požar in se na nek način nelegalnemu porabniku zaračuna porabljena električna energija in plačana finančna sredstva vrnejo v občinski proračun.” Ob tem so pisci dopisa pripisali, da “za zlorabo verjetno stoji občinska uprava Občine Dobrovnik, ki je omogočila nelegalen priklop kajti ima namreč vtičnice pod napetostjo tako rekoč na javni površini brez nadzora ali ograje in v takšnem stanju vtičnice predstavljajo neposredno nevarnost udara električnega toka za naključno se mimo sprehajajoče oziroma igrivosti otrok na omenjeni lokaciji ki je za obiskovalce vedno bolj atraktivna!”

Občina in podjetje odgovarjata: “Elektriko plačuje podjetje, ki ima z Občino Dobrovnik sklenjeno pogodbo.”

Kako je s plačilom sporne električne energije v Strehovcih smo preverili tudi pri izvajalcu del Gradbenem podjetju Pomgrad, kjer je vodja projekta izgradnje kolesarske steze, Tatjana Munih, očitke odločno zanikala. Povedala je, da so z občino Dobrovnik podpisali pogodbo in da sami plačujejo porabljeno energijo, pa ne le za tisto, kar oni koristijo temveč celotne zneske, torej tudi za elektriko porabljeno s strani občanov, ki koristijo brunarico. “Pogodba je v veljavi že od lanskega septembra in bo do konca izvajanja del, torej nekje do letošnjega junija. Celotne zneske plačuje podjetje Pomgrad, tako, da je skrb občanov brezpredmetna, enako velja tudi glede priklopa, saj je vse po veljavnih predpisih,” nam je zagotovila Tatjana Munih, ki dodaja, da je denimo zadnji račun, za letošnji januar, znašal kar okrog 400 evrov.

Podoben odgovor smo dobili tudi na sedežu občine Dobrovnik, kjer je župan Marjan Kardinar, enako zatrdil, da v celotni zadevi ni nobene škode za občane, ker je bila sklenjena omenjena pogodba, katero Pomgrad v celoti izpolnjuje. “Občina Dobrovnik je izvajalcu del na izgradnji državne kolesarske steze »Termalna pot«, katere investitor je DRSC -Direkcija RS za ceste omogočila gradbiščno deponijo za potrebe gradnje in kontejnerjev za zaposlene. Občina Dobrovnik je za ta namen sklenila sporazum oz. dogovor za uporabo zemljišča in porabo elektrike na način, da se celotna poraba tega odjemnega mesta, ki služi kot naprava za dvig tlaka za vodovodno omrežje prefakturira v celoti izvajalcu gradbenih del. Občina Dobrovnik in njeni občani na ta način v nobenem primeru niso oškodovani saj na podlagi dogovora ni nobenih stroškov tega odjemnega mesta do zaključka projekta, ki je v mesecu juniju 2019,” nam je povedal župan Kardinar, ki je dodal, kako je stalna praksa, da se v primerih, ko izvajalec del na gradbišču potrebuje še dodatno lokacijo, to dogovorijo z investitorjem, saj je logično, da rabijo za svoje nemoteno in kvalitetno delo primeren prostor, elektriko, vodo včasih tudi internetno povezavo …