Elektrarne na reki Muri: “Pritisk energetskega lobija na ministra za okolje in prostor, Lebna, je nesprejemljiv.”

Reka Mura prejema močno podporo iz Slovenije in drugih evropskih držav, znanstveniki pa hkrati pozivajo slovensko vlado, da čimprej potrdi uredbo za odvzem koncesije za gradnjo elektrarn na Muri, so zapisale nevladne organizacije, združene v Kampanji Rešimo Muro!. Omenjeni vlado opozarjajo, da naj ministra zaščiti pred pritiski energetskega lobija, izpolni zavezo iz koalicijskega sporazuma in zaščiti interese Pomurcev.
Dravske elektrarne Maribor (DEM) in Holding Slovenske elektrarne (HSE) so pozvali ministrstvo, vlado in ostale deležnike, da naj pred končno odločitvijo za razveljavitev Uredbe za energetsko izrabo reke Mure, ki omogoča gradnjo 8 elektrran in prekinitev postopka CPVO za DPN za HE Hrastje-Mota, poiščejo rešitev, ki bo najprimernejša za vse. “Dodatne opravljene analize so pokazale, da je z izravnalnimi ukrepi možno nadomestiti predvideno okrnitev narave ter da na ta način objekt hidroelektrarne Hrastje Mota lahko postane sprejemljiv za okolje,” so zapisali pri DEM-u.

“DEM in HSE pišejo, da so pozvali druge deležnike. Pozabili so, da smo drugi  deležniki prebivalci Pomurja, ki ostro nasprotujemo gradnji HE. Bitka za Muro poteka že več kot 30 let. V kampanjo Rešimo Muro je združenih skoraj 80 nevladnih organizacij, številni strokovnjaki in znane osebnosti. Zbrali smo 77.310 podpisov pod peticijo. Razglasitev biosfernega območja Mura je podprlo vseh 16 županov, ki so na podelitvi certifikatov UNESCO v Veliki Polani povedali, da so proti hidroelektrarnam na Muri. Vlada je v koalicijski sporazum zapisala, da bo reko Muro zaščitila in da na njej ne bo hidroelektrarn,” tako našteva dr. Sonja Bezjak, vodja Muzeja norosti Trate, nesmiselnost izjav energetikov o iskanju rešitve, ki bo najprimernejša za vse, in prevladi drugega javnega interesa nad javnim interesom ohranjanja voda in narave.

DEM: “Priča bomo prevladi parcialnih interesov brez upoštevanja širših koristi”

“Dravske elektrarne Maribor in naš edini družbenik, družba Holding Slovenske elektrarne, smo vse postopke, ki smo jih, na osnovi prejetega sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje Mota na Muri izvedli v preteklih letih, opravili na strokovno kakovostnem nivoju ter z upoštevanjem vseh okoljskih in družbenih zahtev in omejitev. Ves čas trajanja postopkov smo tudi transparentno obveščali deležnike in javnosti.

V primeru politično sprejete enostranske popolne opustitve projekta, ki bi lahko imel pozitivne učinke tudi na druga področja (npr. namakanje kmetijskih površin, urejanje poplavnih področij in podobno), bi želeli opozoriti še na precedens tovrstnega načina političnega odločanja v primeru dolgotrajnih in zahtevnih infrastrukturnih projektov. Namesto spoštovanja sprejetih zavez (povečanje deleža proizvedene električne energije iz obnovljivih virov energije) ter načel pravne države (že začeti postopki umeščanja v prostor po veljavni zakonodaji) bomo priča prevladi parcialnih interesov brez upoštevanja širših koristi. S tem bo tudi ogroženo doseganje nacionalno dolgoročno zastavljenih okoljskih, podnebnih in energetskih ciljev in zavez Republike Slovenije.”

V Kampanji Rešimo Muro! odgovarjajo …

“Sklicevanje energetikov, da je bil preskočen postopek prevlade javne koristi ter vztrajanje, da je proizvodnja električne energije nad javno koristijo doseganja dobrega stanja voda (pitne vode) in ohranjanja narave, je absurden. Tudi zakonodaja določa, da ima pitna voda prednost pred vsemi drugimi rabami voda.  Črpališča ob reki Muri zagotavljajo pitno vodo 60.000 Pomurcem in a bi bila v primeru gradnje HE ogrožena. Prevlada javnega interesa proizvodnje električne energije bi tako postavila v ospredje proizvodnjo električne energije pred zagotavljanjem pitne vode in ohranjanje zdravega življenjskega okolja. Noben drugi interes ne more prevladati nad pitno vodo. Mura je žila in ledvica Pomurja, ki je ustvarila žitnico Slovenije. Energetiki bi tvegali, da uničijo pitno vodo prebivalcev, ki jih Mura oskrbuje,” je povedal Samo Tuš, predsednik Zveze društev Moja Mura.

“Energetiki izsiljujejo povračilo stroškov za izdelane študije in grozijo z odškodninami, kar je dodaten absurd. Koliko sredstev od 9 milijonov evrov so namenili za medijsko manipulacijo in zavajanje Pomurcev. Naj samo spomnimo na projekt Modri Jan, v tem primeru je celo Zavod RS za šolstvo pritrdil, da gre za prikrito oglaševanje hidroenergetskih projektov. Prav tako je zanimivo dejstvo, da bi bili zaradi neuspeha gradnje HE na Muri deležni odškodnine: to je tako, kot če bi državljan RS želel graditi stanovanjsko hišo in bi mu to upravna enota zavrnila. Ali bi si povprečen državljan RS drznil zaradi svojevoljne izbire lokacije gradnje od države terjati stroške, ker mu je zavrnila projekt?” je dodal Tuš.

DEM ocenjuje, da je Okoljsko poročilo tehnično in vsebinsko ustrezno

“DEM nima kompetenc, da bi lahko ocenjeval ustreznost okoljskega poročila. Nevladniki, ki smo stranke v postopku, ter vladne organizacije, ki podajajo mnenja in soglasja k posegu, smo že večkrat opozorili na neustreznost izdelave okoljskega poročila. Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) izpodbijamo oceno D – bistven vpliv in vztrajamo pri oceni E – uničujoč vpliv,” je povedala Andreja Slameršek, predsednica DPRS. “Kar pa se tiče omilitvenih in izravnalnih ukrepov, pa je v Sloveniji že večkrat dokazano, da ne delujejo,” je še dodala Slamerškova.