Ekološki otoki: Nekoč zanimiva rešitev, danes breme

Po tem, ko so ekološki otoki, torej mesta za ločeno zbiranje odpadkov pred desetimi leti bila dobrodošla vpeljava v prvo ločeno zbiranje odpadkov, pa so ta v zadnjih nekaj letih postala breme in prava mala smetišča raznih odpadkov, tudi takih, ki tja ne spadajo. Minulo nedeljo je celo en izmed ekoloških otokov zagorel.
Čeprav so ekološki otoki, torej mesta za prvo ločeno zbiranje odpadkov v lendavski občini bili dobro sprejeti, gre za okrog deset let star projekt, pa so to danes vse prej kot ekološka odlagališča. Vsakdo namreč lahko tukaj brez nadzora odloži praktično kakršnekoli odpadke, zabojniki so (bili) venomer polni, zabojniki z biološkimi odpadki pa so privabljali velike količine mrčesa. Zadeva je šla celo tako daleč, da je minulo nedeljo odpad na ekološkem otoku v Trimlinih celo zagorel (samovžig), posredovati pa so morali gasilci.

Nad vse prej kot ekološkimi otoki pa so se začele pritoževati tudi krajevne skupnosti. Prva v vrsti je bila krajevna skupnost Mostje-Banuta, za tem krajevna skupnost Trimlini in tudi Gaberje. Veliko težav so z prepolnim in neurejenim ekološkim otokom že pred časom imeli v Petišovcih, z enako težavo so se borili tudi prebivalci Tomšičeve ulice.

V Trimlinih že predlagali umik, prošnja ni bila uslišana, zabojnike je prej zajel ogenj

Predsednik krajevne skupnosti Trimlini, Igor Kulčar, je 7. avgusta na občino Lendava naslovil prošnjo za umik zabojnikov iz tamkajšnjega ekološkega otoka, a prošnja ni bila uslišana. Predlagali so, da bi ostal le zabojnik za zbiranje stekla, tega bi premaknili pred tamkajšnji vaški dom, ostali zabojniki pa naj bi se umaknili. No, to se ni in se tudi ne bo zgodilo, saj je zaradi samovžiga ogenj požrl zabojnik za steklovino, preostala zabojnika sta sicer ostala na mestu, a je en izmed slednjih zaradi toplote poškodovan. Zadeva je šla celo tako daleč, da je predsednik krajevne skupnosti Občino Lendava obvestil, da bodo ekološki otok umaknili krajani sami, na lastno pest.

Težave v Gaberju

Tukaj pa se zgodba ne konča. “Problematiko ekoloških otokov spremljamo že nekaj časa, saj se soočamo z ogromnimi količinami odpadkov oziroma odpadkov, ki sploh tja ne sodijo in potem ostajajo zunaj kontejnerjev, hkrati pa dajejo zelo grd zgled vasi. Ker imamo iz vsakega gospodinjstva po določenem urniku organiziran odvoz papirja in plastike (dvakrat letno pa možnost naročenega odvoza kosovnih odpadkov), potrebe po teh kontejnerjev ni,” se hudujejo na krajevni skupnosti Gaberje. Tudi v Gaberju resno razmišljajo o umiku vse prej kot ekoloških otokov, v kolikor se stanje ne bo izboljšalo.

Ekološki otoki pa so že pred štirimi leti tudi v samem mestu Lendava bili deležni premestitve. Takrat so premestili tistega v neposredni bližini trgovskega centra Spar v Mohorjevo ulico (kjer ga danes več ni) in v Slomškovem naselju iz jugovzhodnega dela v severozahodni del naselja.