Eko-Park prenehal odvažati smeti oz. embalažo v netipiziranih vrečah, mnogi občani razjarjeni, podjetje odgovarja …

Predvčerajšnjim in včeraj ste nas preko priljubljenega spletnega socialnega omrežja Facebook opozarjali na neodvoz tistih smeti oz. embalaže, ki se nahaja v netipiziranih vrečah podjetja Eko-Park. Z nekaj vprašanji smo se obrnili na omenjeno komunalno podjetje, direktor katerega nam je tudi odgovoril.
Občinski svet občine Lendava je leta 2013 sprejel Odlok in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju občine Lendava, ki sta usklajena z trenutno veljavno Uredbo o odpadkih, ki jo je sprejela Vlada RS. “Odlok in tehnični pravilnik določata pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne službe (GJS), pravice in obveznosti uporabnikov storitev, velikost namenskih posod glede na število družinskih članov (do 4 osebe 120 litrov, 5-8 oseb 240 litrov, …) in kako ravnati če ima nekdo začasno ali pa stalno večje količine odpadkov (namenske vreče, večji zabojnik …). O določilih Odloka in tehničnega pravilnika je Eko-Park dvakrat poslal brošure »kako ravnati z odpadki« v vsa gospodinjstva. Prvič leta 2016 ter še enkrat leta 2018. V brošurah je na strani 10. razloženo kako ravnati v primeru večje količine odpadkov,” nam je uvodoma razložil direktor podjetja Eko-Park, Jožef Gerenčer.

Klub vsemu so v podjetju v letu 2019 ugotavljali, da se pri nekaterih uporabnikih stalno pojavljajo večje količine odpadkov, ki so odloženi v razne vreče. Na nekaterih zbirnih mestih je bilo odloženih tudi do 10 vreč ali mešane embalaže ali mešanih komunalnih odpadkov, pravi Gerenčer. “Zaradi tega ter zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti smo se odločili, da bomo z letom 2020 začeli striktno izvajati določila predpisov. Enako se ta storitev izvaja tudi drugod po Prekmurju in Sloveniji, kot tudi v drugih občinah UE Lendava, kjer izvajalec GJS ne vzame nobene vreče če to ni namenska vreča,” še pojasnjuje Gerenčer.

Predrage vreče?

“Prav tako ne držijo trditve nekaterih občanov o ceni storitev in ceni namenskih vreč. Cena vreče za embalažo je pri nas 0,70 EUR za kom, medtem ko je po naših informacijah iz ene od občin z območja Prekmurja, cena vreče za embalažo pri njihovem izvajalcu približno 2 EUR za kom ter malo manj kot 4 € za kom za mešani komunalni odpad. Prav tako ne držijo trditve, da je storitev v občini Lendava dražja kot drugod. Trdimo, da je obratno, kar lahko dokažemo z računi in ceniki drugih občin oziroma izvajalcev GJS,” še pove Gerenčer.

Cena namenske vreče vsebuje torej ceno same vreče, ceno storitev zbiranja in odvoza ter ceno obdelave in odlaganja odpadkov, torej enako kot če bi bil zabojnik, kar je v celoti usklajeno z Uredbo o odpadkih, da povzročitelj plača storitev in ne drugi namesto njega. “Eko-Park ves zbrani odpad predaja na regijski center za ravnanje z odpadki v Puconcih (CEROP), k čemur se je zavezalo vseh 27 občin z območja Pomurja. Eko-park od Cero-ja za predani odpad ne prejme nobenega plačila, torej ne držijo trditve, da služimo na račun zbranega odpada. Kaj pa se dogaja z odpadki na Cero-ju, pa je vprašanje za njih in ne za nas,” je zaključil Jožef Gerenčer, direktor podjetja Eko-Park Lendava.