Eko-Park danes v sanacijo počene vodovodne cevi, julija in avgusta meritve hidrantnega omrežja

Lendavski Eko-Park bo danes v zgodnjih dopoldanskih urah pričel s sanacijo minulo nedeljo zjutraj počene vodovodne cevi v ulici heroja Mohorja, v juliju in avgustu podjetje izvaja obvezne letne meritve hidrantnega omrežja, z mesecem julijem pa so zaradi nižanja temperature vode pričeli z izpuščanjem slednje.
Minulo nedeljo zgodaj zjutraj je počila vodovodna cev v ulici heroja Mohorja, sanacija katere se bo pričela danes okrog osme ure. Kot nam je dejal Stanko Gjerkeš iz podjetja Eko-Park, so počene vodovodne cevi pogosti dogodki, na katere so pripravljeni, a niso nič neobičajnega. Cev lahko poči pri spoju, ali pa na delu, v katerem nanjo morda pritiska recimo kakšen kamen. Da bi prebivalci zaradi tega dobili večje račune za vodo, ni možno. “Cev bo sicer potrebno najprej najti, saj ni nujno, da je počila tam, kjer so vidni izviri. Za tem sledi tudi dejanska danacija.”

Že sicer pa bo Eko-Park v juliju in avgustu izvajal obvezne letne meritve hidrantnega omrežja na celotnem vodovodnem omrežju, zato obstaja možnost, da bo občasno prihajalo do manjših motenj, pri dobavi pitne vode in sicer v občinah Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Črenšovci, Odranci in Turnišče.

Iz podjetja pa istočasno obveščajo, da so z mesecem julijem začeli na posameznih odsekih vodovodnega sistema A izpuščati pitno vodo preko hidrantnega sistema. “S tedenskim izpuščanjem pitne vode želimo zagotoviti čim nižjo temperaturo pitne vode v vodovodnem omrežju in sočasno omogočiti povišano frekvanco zamenjave vode,” so zapisali. Uporabnike pitne vode emd drugim obveščajo tudi, da so zaradi povišanega mikrobiološkega tveganja, vsled povišanih temperatur pitne vode, začeli z dokloriranjem na vodohranu Črenšovci in Dobrovnik. “Ukrepa bomo izvajali v poletnih mesecih (julij, avgust in september) t.j. v času povišanih temperatur pitne vode v omrežju.”