Dvojezična srednja šola Lendava: Izobraževanje uspešno zaključilo 91,5 % dijakov

Minuli ponedeljek se je zaključilo šolsko leto 2018/2019. Čeprav bodo rezultati poklicne mature znani 5.7., rezultati splošne mature pa 11.7.2019, so iz Dvojezične srednje šole Lendava sporočili, da je izobraževanje uspešno zaključilo 91,5 % dijakov.
Minuli ponedeljek, zadnji šolski dan, so s podelitvijo spričeval in zaključno prireditvijo ob dnevu državnosti na Dvojezični srednji šoli v Lendavi zaključili pouk v šolskem letu 2018/2019. V šolskem letu 2018/19 je Dvojezično srednjo šolo Lendava obiskovalo skupaj 261 dijakov in dijakinj, ki so se učili v 12 različnih programih in v 21 oddelkih. Vzgojno-izobraževalno delo je opravljalo 53 strokovnih delavcev in delavk, administrativno-tehniška in čistilna dela pa 11 delavcev in delavk.

Ob koncu pouka je izobraževanje uspešno zaključilo 91,5 % dijakov, ostali bodo lahko opravljali popravne in dopolnilne izpite v spomladanskem oz. jesenskem izpitnem roku. Učni uspeh ob koncu pouka je zelo dober: Odličnih je 59 dijakov (22,8 %), prav dobrih je 85 dijakov (32,8 %), dobrih je 88 dijakov (34 %) in zadostnih 5 dijakov (1,9 %). Negativnih oz. neocenjenih je 22 dijakov (8,5 %).

3 dijaki so se med šolskim letom izpisali in 5 dijakov vpisalo, torej je izobraževanje je zaključilo oz. zaključuje 259 dijakov, od tega 76 maturantov: 13 gimnazijcev, 9 ekonomskih tehnikov, 11 kemijskih tehnikov, 12 strojnih tehnikov, 2 tehnika mehatronike, 4 gastronomi hotelirji, 5 trgovcev, 3 elektrikarji in 16 mehatronikov operaterjev.

Zaključni izpit je že uspešno opravilo 25 dijakov. Vsi kandidati so izpit uspešno opravili: 5 dijakinj v programu Trgovec, 14 dijakov v programu Mehatronik operater, 3 dijaki v programu Gastronomske in hotelske storitve, 3 dijaki v programu Elektrikar. Kristina Süč, dijakinja programa Gastronomske in hotelske storitve, je dosegla maksimalno število 5 točk. Povprečna ocena splošnega uspeha je bila 3,8 točke.