Dvojezična srednja šola Lendava dobila organizacijo Kemijade 2022

25. Državno tekmovanje in srečanje mladih kemikov, Kemijada, bo prihodnje leto 31. marca 2022 potekala na Dvojezični srednji šoli v Lendavi. 24. Kemijada je leta 2019 potekala v Novem Mestu. Letošnja Kemijada bo potekala pod pokroviteljstvom Centra za poklicno izobraževanje.
Kemijada je državno tekmovanje kemijskih tehnikov in srečanje mladih kemikov. Poteka vsako leto na eni izmed petih srednjih kemijskih šol v Sloveniji. Tekmovanje obsega eksperimentalno praktično delo s področja laboratorijske in analizne tehnike, zapis poročila po navodilih, znanje kemijskega računstva ter določena strokovna teoretična znanja. Ob tekmovanju poteka še srečanje mladih kemikov, ki je organizirano kot strokovni, kulturni, družabni in športni dogodek.

Najboljša dijaka na državnem tekmovanju kemijskih tehnikov se uvrstita na mednarodno tekmovanje, imenovano Grand Prix Chemique. Organizirano je vsaki dve leti v eni od sodelujočih držav. Slovenija na tem mednarodnem tekmovanju sodeluje že vse od leta 1991. Poleg tekmovalnega dela, v katerem se tekmovalci pomerijo v praktičnem in teoretičnem znanju s področja klasične in instrumentalne kemijske analize ter področja organske sinteze, ima srečanje tudi družabni del, kjer tekmovalci predstavijo svojo šolo, mesto in državo, iz katere prihajajo.

Razpis za tekmovanje je že več dni objavljen na spletni strani Dvojezična srednje šole Lendava ter je bil v elektronski obliki posredovan vsem srednjim šolam in Centru za poklicno izobraževanje. Dogodek se bo pričel zadnji marčevski dan prihodnje leto ob 8.30 uri in bo zaključen najkasneje do 17.00 ure. V kolikor bodo razmere v zvezi z epidemijo COVID-19 dopuščale, se bo vzporedno s tekmovanjem odvilo tudi srečanje mladih kemikov. Zaključna prireditev z razglasitvijo rezultatov državnega tekmovanja kemijskih tehnikov je tega dne predvidena med 15.30 in 16.30 uro v športni dvorani Dvojezične srednje šole Lendava.

Pravila tekmovanja

Tekmovanje zajema splošna predpisana pravila, katerih se mora šola, ki ga organizira, držati ter posledično tudi vsi tekmovalci. Eksperimentalni del tekmovanja poteka v kemijskem laboratoriju z opremo za opravljanje eksperimentalne naloge. Vsak tekmovalec ima svoje delovno mesto. Ves čas tekmovanja je prisotno tehnično osebje, ki skrbi da so na voljo kemikalije in laboratorijski pripomočki. Na tekmovanju tekmovalci lahko uporabljajo žepni kalkulator in pisalni pribor. Tekmovalci pri eksperimentalnem delu uporabljajo osebno zaščitno opremo ( halja, očala, rokavice, primerna obutev, pri dekletih speti lasje). Za izvedbo vseh nalog imajo tekmovalci 4 ure časa.

Sodelujoče šole:

  • Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto;
  • Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana;
  • Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Pot na Lavo 22, 3000 Celje;
  • Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Šolska ulica 16, 2342 Ruše;
  • Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska 2E, 9220 Lendava.