Dvig turistične takse: Zakon o spodbujanju razvoja turizma turistični taksi dodal promocijsko takso

Odbor DZ za gospodarstvo je ob potrditvi več dopolnil koalicijskih strank zakonu o spodbujanju razvoja turizma že januarja pokazal zeleno luč. Lastniki počitniških hiš bodo morali ob nadomestilu za stavbno zemljišče plačevati še pavšalno turistično takso po ležišču v počitniški hiši. Zakon o spodbujanju razvoja turizma turistični taksi dodaja promocijsko takso. Občine bodo četrtino zbrane takse morale nakazati državni agenciji.Državni zbor je 15. februarja sprejel novelo zakona o spodbujanju razvoja turizma. Zakon bo med drugim občinam omogočil zvišanje turistične takse in uvedel promocijsko takso ter novosti glede prodaje turističnih paketov.

Zakon določa aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni in na ravni turističnega območja, opredeljuje vlogo države, občin, ponudnikov turističnih storitev in civilne družbe ter določa za to potrebne vire financiranja.” je povedala državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar.

Zakon, poleg najvišjega možnega zneska turistične takse pri 2,50 evra namreč uvaja novost – promocijsko takso, ki bo obsegala 25 odstotkov zneska turistične. Na gospodarskem ministrstvu pričakujejo, da se bo na ta način obseg sredstev za Slovensko turistično organizacijo (STO) povečal za okoli 4,7 milijona evrov. Dodatna finančna sredstva v ocenjeni skupni višini 6,9 milijona evrov letno bodo za razvoj turizma pridobile tudi občine, pravijo.

Po sprejetem dopolnilu bodo turistično takso v polovični višini poleg otrok in mladine med 7. in 18. letom starosti (ne glede na tip nastanitve) plačevale tudi osebe med 18. in 30. letom starosti, ki bodo prenočevale v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč. Občine bodo lahko z lastnimi predpisi glede na svoje cilje določile dodatne oprostitve plačila turistične takse za posamezne skupine. Zakon bo urejal tudi poklic turističnega vodnika, in sicer pogoje, ki jih mora izpolnjevati turistični vodnik, priznavanje poklicnih kvalifikacij za ta poklic in občasno opravljanje tega poklica za tuje državljane. Poklic turističnega spremljevalca ne bo reguliran.

Zakon bo na novo določil pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov ter povezanih potovalnih aranžmajev. Z izjemami glede pridobitve licenc naj bi olajšali organiziranje izletov in tudi turističnih paketov, ki jih pripravljajo šole in društva.

Veliko jih je manipuliralo

Zakon omogoča občini, da uvede plačilo turistične takse v počitniških hišah ali stanovanjih, če je bilo v občini v preteklem letu več kot sto tisoč prenočitev, ali ima vsaj 1500 ležišč v nastanitvenih obratih. Poudariti velja drug, milejši kriterij – uvedba takse je mogoča, če je na območju občine najmanj 200 počitniških hiš ali stanovanj.

Zakon določa plačilo turistične takse za lastnike počitniškega stanovanja ali počitniške hiše v pavšalnem letnem znesku v višini, sorazmerni obsegu brezplačnih storitev, ki so v občini na voljo. Tudi tu zakon določa najvišji znesek za posamezno ležišče – 45 evrov. Če izhajamo iz določil zakona, se ne bo več dalo izmikati in manipulirati z namembnostjo objekta. Za počitniško stanovanje ali hišo z dvema ležiščema šteje objekt, velik do 30 kvadratnih metrov stanovanjske površine, tri ležišča so določena za objekt od 30 do 50, štiri ležišča od 50 do 70, pet ležišč od 70 do 90 in šest ležišč za objekt, velik več kot 90 kvadratnih metrov stanovanjske površine.

Podlaga za določanje stanovanjske površine bo kataster stavb. Po tem bodo občine v prihodnje pobirale 90 do 270 evrov pavšalne turistične takse na leto. Občine so dolžne svoje odloke uskladiti z novim zakonom do konca junija.