DSŠ Lendava: Znani rezultati splošne mature

Današnje jutro so postali znani še rezultati splošne mature. Letošnja matura je po dveh letih epidemičnih razmer znova potekala običajno kot pred covidom-19. Dijaki so lahko že danes ob 7. uri s svojo šifro preko e-vpogleda pogledali svoje rezultate.
Osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature se je začel 28. maja s pisnim izpitom iz tujega jezika. Dijaki, ki želijo s poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, so morali opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Splošno maturo so dijaki, ki prihajajo z 80 šol, opravljali iz 33 različnih predmetov. Poklicno maturo pa so opravljali kandidati s 138 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

“Splošno maturo je na DSŠ Lendava v spomladanskem izpitnem roku opravljalo 13 dijakov, uspešno jo je opravilo 12 dijakov (92,3%). Najvišje število točk sta dosegla Ajda Hozjan 28 in Žiga Tibaut 27, kar je seveda odličen uspeh. 8 dijakov od 12 je doseglo točke nad 20, povprečje je visoko in znaša 21,3 točk. Z rezultati smo zadovoljni, dijakom čestitamo in želimo vse dobro na nadaljnji poti,” so sporočili iz Dvojezične srednje šole Lendava.

Splošno maturo opravljajo dijaki gimnazij in maturitetnega tečaja ter je pogoj za nadaljevanja študija na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih programih. Splošno maturo lahko opravlja tudi vsak, ki ni uspešno opravil 4. letnika gimnazije ali maturitetnega tečaja in je v letu, v katerem bi opravljal splošno maturo, dopolnil najmanj 21 let (“21-letnik”).

Sestavljena je petih predmetov. Obvezni del obsega tri predmete, izbirni del pa dva predmeta. V obveznem delu kandidati opravljajo izpit iz materinščine, matematike in prvega tujega jezika. V izbirnem delu pa si izmed možnih izberejo dva predmeta, ki ne spadata v isto skupino. Kandidat lahko opravlja tudi izpit iz 6. predmeta (tretji izbirni predmet). Izbira lahko med vsemi predmeti izbirnega dela brez omejitev. Kandidati lahko določene predmete opravljajo na višji ravni. Izberejo lahko največ dva predmeta. Izpit iz materinščine se opravlja na eni ravni zahtevnosti in predstavlja izjemo pri ocenjevanju.