Državno priznanje iz rok predsednika Pahorja prejeli tudi Društvo za zaščito živali Pomurja in Tomaž Munda

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj skupaj z Odborom Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2016. Z območja Pomurja so priznanja prejeli Društvo za zaščito živali Pomurja in Tomaž Munda, Gornjeradgončan, za izjemne dosežke na področju civilne zaščite in reševanja.

Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 prostovoljec Tomaž Munda za izjemne dosežke na področju civilne zaščite in reševanja.

Tomaž Munda je aktiven prostovoljec na področju zaščite in reševanja. Že drugi mandat je predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona, član štaba Civilne zaščite in podpredsednik Gasilske zveze Gornja Radgona. Je pobudnik in ustanovitelj komisije Gasilskih enot širšega pomena pri Gasilski zvezi Slovenije. Pod okriljem gasilskega društva mu je uspelo zamenjati zastareli vozni park, pridobiti tunelsko vozilo, komandno vozilo, avtolestev, hkrati pa je pod njegovim vodstvom društvo raslo in bilo ves čas aktivno.

Sodeloval je tudi pri odpravi posledic žleda na Notranjskem ter pomagal v nastanitvenem centru za begunce v Gornji Radgoni. Je pobudnik prireditve Dan Mure, ki je postala tradicionalna preventivna prireditev in vodi potapljaški klub GAPORA.

Tomaž daje velik pečat celotnemu mestu, nanj se lahko vedno zanesete, pa naj bo to v vlogi prostovoljca, prostovoljnega gasilca ali predsednika krajevne skupnosti Gornja Radgona.

Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 prostovoljska organizacija Društvo za zaščito živali Pomurja za izjemno prostovoljsko delo na področju varstva živali.

Društvo za zaščito živali Pomurja deluje že od leta 1996 in je v teh letih zraslo v eno najuspešnejših in najbolj prepoznavnih nevladnih, prostovoljskih organizacij v Pomurju. Njihovo osnovno poslanstvo je delo z živalmi in pomoč posameznikom pri oskrbi živali.

Pomemben element delovanja društva je ozaveščanje otrok in mladine o pravilnem ravnanju z živalmi. Prostovoljci so stalni gostje osnovnih šol in vrtcev, organizirali so 240 predavanj, pri tem pa jih je poslušalo več kot 9.500 otrok. Društvo je vzpostavilo odlično sodelovanje s pomurskimi občinami. Vzajemno sodelovanje pri kampanjah ozaveščanja je pomemben vidik preventive, prav tako s tem društvo občinam pomaga zniževati stroške, ki jih imajo z zapuščenimi živalmi.

Društvo v zadnjih letih aktivno deluje tudi na področju ozaveščanja o pravilnem ravnanju z živalmi v romskih naseljih. Otroci preko dela prostovoljcev spoznavajo temeljne vrednote kot so odgovornost in sočutje. Društvo se javnosti predstavlja tudi prek inovativnih dogodkov in zanimivih akcij. Vse tesnejše je sodelovanje s centri za socialno delo, ko je potrebno na pomoč priskočiti socialno ogroženim ljudem, ki ne zmorejo več skrbeti za svoje živali. Društvu je uspelo povezati vse akterje, da bi dosegli reševanje problematike in je odličen primer dobre praske, od katere se učijo tudi sorodne organizacije iz tujine. Njihova srčika so prav gotovo srčni prostovoljci.