Država prodaja nekdanjo murskosoboško ekonomsko šolo

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je razpisalo javno dražbo za prodajo nepremičnin – bivšega objekta Ekonomske šole v Murski Soboti s telovadnico, ki se nahaja na Slovenski ulici 4 v Murski Soboti. Dražba bo konec maja.
V kolikor ste si morda želeli postati lastnik nekaj več kot 60 let stare stavbe v središču Murske Sobote, gre za objekt nekdanje ekonomske šole s telovadnico, to lahko tudi postanete. Na svojih spletnih straneh je namreč Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisalo javno dražbo za omenjeni objekt, ta pa se bo v Ljubljani, na omenjenem ministrstvu, odvijala zadnji dan maja. Interesenti si objekt lahko ogledajo po predhodnem dogovoru z vodstvom Ekonomske šole Murska Sobota.

Imetnica lastninske pravice na omenjenem objektu je Republike Slovenija, izklicna cena za objekt pa je 442.000 evrov. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnini, ki ga plača kupec, najnižji znesek višanja kupnine na omenjeni dražbi pa je 1.000 EUR. Interesenti lahko varščino za nepremičnino v višini 10% izklicne cene plačajo najkasneje do 27.5.2021. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe.

Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja.