Družba JUB poskrbela za ureditev prostorov Varne hiše Pomurja

Družba JUB se je v letošnjem poletju odzvala na pobudo Društva varnega zavetja Pomurja, ki že od svoje ustanovitve v letu 2002 izvaja program za varno bivanje in zaščito žensk in otrok, žrtev nasilja. Z doniranimi barvami so že uspeli prenoviti okoli 400 kvadratnih metrov stenskih površin.
Družba JUB je že pred leti za objekt Varne hiše Pomurja zagotovila barve za prenovo bivalnih prostorov preko akcije zavoda Anina zvezdica. V letošnjem poletju pa so se ponovno odzvali na pobudo Društva varnega zavetja Pomurja, ki že od svoje ustanovitve v letu 2002 izvaja program za varno bivanje in zaščito žensk in otrok, žrtev nasilja, ter jim podarila barve iz družine Jupol, s katerimi so že uspeli prenoviti okoli 400 kvadratnih metrov stenskih površin.

Janja Legen, strokovna vodja Varne hiše Pomurja, se je ob tej priložnosti zahvalila za izkazano pomoč, ter povedala, da je družba s to gesto, vsem uporabnicam in njihovim otrokom, dala občutek, da je nekomu mar zanje. Hkrati lahko na ta način vsem varovankam še naprej zagotavljajo dobro počutje ter uspešno gradijo temelje za njihovo svetlejšo prihodnost.

Društvo varnega zavetja Pomurja izvaja program Varna hiša Pomurja od leta 2002 dalje. Namen programa je, da ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršno koli obliko nasilja nudijo možnost takojšnjega umika v varno bivalno okolje, kjer si ob strokovni pomoči svetovalk začnejo urejati življenje brez nasilja. Program se izvaja v hiši, ki je zaradi večje varnosti na tajni lokaciji. V hiši je na voljo 5 sob s skupno 15 posteljami. Vključitev v program je prostovoljna, prav tako izstop iz programa. Ženske in otroci lahko ostanejo v naši hiši največ eno leto, v tem času pa skupaj z uporabnicami najdemo zanje najprimernejšo rešitev.