Drugi filmski večer za reko Muro

Minuli petek je v beltinskem gradu potekal drugi filmski večer za reko Muro v okviru turneje filmskih večerov po Pomurju, s katerim ozaveščamo javnost o pomenu ohranitve prosto tekoče reke Mure.

Prosto tekoča Mura v Sloveniji in ob meji z Avstrijo, ki je tudi znotraj načrtovanega petdržavnega Biosfernega območja Mura–Drava–Donava, je ogrožena z načrti za gradnjo osmih hidroelektrarn. Vlada Republike Slovenije bo kmalu odločala o gradnji prvega jezu za elektrarno Hrastje-Mota, ki »odpira vrata« za nadaljnjih sedem hidroelektrarn. Zdaj je čas, da združimo moči in skupaj ustavimo ta projekt. Dogodek sta organizirala Svetovni sklad za ohranjanje narave (WWF) in Zveza društev Moja Mura v okviru kampanje rešimo Muro – naj Mura teče brez ovir s podporo občine Beltinci in lokalne iniciative.

Dogodek se je začel z nagovorom podžupana Beltincev Romana Činča, ki podpira prizadevanja za ohranitev reke Mure. “Na Muro me vežejo lepi spomini. Z Muro sem povezan že celo življenje in imam do nje poseben odnos. Spomnim se časov, ko je bila Mura drugačna in so se v njej pri brodu v Ižakovcih drstile ogromne jate podusti. S pokojnim očetom sva se večkrat pogovarjala, kako pomembna je pretočnost Mure za ribji živelj. Vzpostaviti bi bilo treba tudi kakšen rokav, da bi reka počasneje tekla,” je med drugim povedal Činč.

Andreja Slameršek, koordinatorica kampanje rešimo Muro, je predstavila pomen biosfernih območij na globalni ravni in kaj bi razglasitev biosfernega območja Mura pomenila za lokalno prebivalstvo: “Biosferna območja (biosphere reserves) so območja, ki so prepoznana po izjemni biotski pestrosti. Biosferna območja potrjuje Unescov medvladni raziskovalni program Človek in biosfera (Man and the Biosphere programme; kratica MAB) kot koncept  in sredstvo za uresničitev trajnostnega razvoja z ohranjanjem biotske pestrosti. Biosferno območje ni nova raven birokracije, ne ustvarja novih zavarovanih območij in ne ustvarja novih zakonskih predpisov, ampak temelji na obstoječih nacionalnih in mednarodnih varstvenih režimih. V primeru Mure so že obstoječi režimi območje Natura 2000, ekološko pomembno območje, naravne vrednote državnega in lokalnega pomena, ter naravni rezervati.”

Predsednik Zveze društev Moja Mura in dolgoletni borec za ohranitev reke Mure Stojan Habjanič je na dogodku povedal: “Slovenija novih hidroelektrarn ne potrebuje, saj je rešitev energetske bilance v učinkovitem ravnanju z energijo, v negawattih namesto megawattih. Uničenje reke in pridobivanje električne energije zgolj zaradi prodaje in dobičkov je v nasprotju z načeli trajnostnosti ter tudi uredbami EU. Zato sporočamo odgovornim politikom in energetskim podjetjem, da reka Mura ni na prodaj. Roke proč od naše Mure in regije!”

Ogledali so si film Upor na Donavi Roberta Eppleja, ki pokaže zahtevnost boja proti gradnji hidroelektrarn, kadar delovanje demokratičnega sistema v državi odpove.

Dogodek so sklenili z razpravo, pri tem pa so pokušali lokalne pridelke, in sicer ekološko pridelano vino in grozdni sok  Ekološke kmetije Kasaš iz Doline pri Lendavi, piškote, postrežene v košaricah iz koruznega ličja, ki so jih izdelali v zaposlitvenem centru Pomelaj na Sabolovi domačiji v Mali Polani, ter se pogreli z beltinskim čajem, ki so nam ga pripravili Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci (ZRIRAP so.p., Beltinci).