Dr. Lobnikar: “Sodelovanje z IOM bomo nadgradili”

Dr. Branko Lobnikar, državni sekretar, pristojen za področje dela Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, migracije in boj proti trgovini z ljudmi, se je včeraj v okviru Blejskega strateškega foruma srečal z Eliso Tsakiri iz Regionalnega urada Mednarodne organizacije za migracije za Evropski gospodarski prostor, Evropsko unijo in NATO.
Mednarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration – IOM) je vodilna mednarodna organizacija na področju upravljanja migracij. Njene aktivnosti so usmerjene v obvladovanje naraščajočih izzivov sodobnih migracijskih tokov ter vračanje in ponovni sprejem migrantov v njihove matične države. Slovenija je polnopravna članica od leta 2002.

Kot je v pogovoru povedal dr. Lobnikar, je dosedanje sodelovanje z IOM zelo dobro, v prihodnje pa bi ga lahko še okrepili in nadgradili. V ministrstvu namreč pripravljamo novo migracijsko politiko, je dejal. Ta daje večji poudarek spoštovanju človekovih pravic, vladavini prava, vrednotam, ki bi jih morala zagovarjati vsaka demokratična družba – human odnos do vsakega posameznika in nudenje pomoči, ki jo potrebuje.

Najučinkovitejša politika na področju migracij je zagotavljanje zakonitih in s tem varnih in urejenih migracij. Zagotavljanje slednjih zmanjša tudi interes za iskanje poti s pomočjo kriminalnih tihotapskih družb, ki se okoriščajo na račun žalostnih usod ljudi. Pristop ministrstva sledi načelu zmanjševanje tveganj za vse – za državljane Slovenije, lokalne prebivalce in ljudi na migrantskih poteh.