DOŠ I Lendava bo bogatejša za prizidek

V Načrt razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2020-2023 se bo vključil nov projekt, to je dozidava prizidka k DOŠ I Lendava. Sredstva bodo oz. so zagotovljena v proračunih za leto 2020, 2021 in 2022, velik del gradnje prizidka na Kranjčevi 44 pa bo sofinanciralo šolsko ministrstvo v okviru razpisa, ki bo objavljen.
Glede na število novorojenih se v prihodnjih letih pričakuje povečan vpis v osnovno šolo, čemur obstoječi osrednji objekt osnovne šole na Kranjčevi 44 ne bo mogel zadostiti s prostorskega vidika. Zato se predvideva dozidava prizidka k objektu. Investicija bo prijavljena na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki bo objavljen v kratkem.

Če občina želi kandidirati na javni razpis, mora imeti pripravljeno projektno dokumentacijo in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi navedenega se je občinskemu svetu na minulem zasedanju predlagala vključitev novega projekta v Načrt razvojnih programov. V letu 2020 je predvidena priprava projektne dokumentacije v višini do 50.000 evrov in v letih 2021-2022 izvedba, v kolikor bo to skladno s pogoji javnega razpisa.

Investicija predvideva izgradnjo prizidka na severni strani objekta, skupne površine 850 m2 (pritličje, nadstropje in mansarda). Ocenjena vrednost projekta znaša glede na izhodiščno kvadraturo okrog 1,5 milijona evrov. Ministrstvo za šolstvo bo zagotovilo kar 2/3 sredstev.