DOŠ Genterovci: Valerija Šebjanič najverjetneje ostaja ravnateljica še v naslednjem mandatu

Zaradi poteka mandata ravnateljici Dvojezične osnovne šole (DOŠ) Genterovci Valeriji Šebjanič, je svet zavoda v mesecu aprilu razpisal in tudi objavil delovno mesto ravnatelja zavoda. Na razpisano delovno mesto ravnatelja zavoda se je prijavila ena kandidatka in sicer sedanja ravnateljica šole.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji členu določa, da si mora svet zavoda pred imenovanjem ravnatelja pridobiti obrazloženo mnenje lokalne skupnosti na območju katere ima zavod sedež. Na razpisano delovno mesto ravnatelja, ki je bilo objavljeno v tedniku “Vestnik” in “Népújság,” se je v zakonitem roku na delovno mesto prijavila ena kandidatka, ki tudi izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta ravnatelja zavoda. Prijavo je oddala zdajšnja ravnateljica, Valerija Šebjanič.

Šebjaničeva je po izobrazbi profesorica razrednega pouka z opravljenim strokovnim izpitom, ima naziv svetovalka, opravljen ravnateljski izpit in opravljen izpit iz upravnega postopka. Kmalu bo imela 35 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Kot ravnateljica DOŠ Genterovci vodi že 15 let. Prijava z dokazili je seveda romala tudi na 15. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katera je organ občinskega sveta. Komisija bo sestavila mnenje, ki bo del mnenja na seji občinskega sveta Občine Lendava.

Izdano mnenje občinskega sveta je sestavni del dokumentacije, ki jo svet zavoda posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za pridobitev mnenja ministra k imenovanju ravnatelja šole. Po pridobljenem mnenju ministra svet šole imenuje ravnatelja zavoda. Težav pri imenovanju Šebjaničeve sicer ni pričakovati.