Donacija Lions klubu Murska Sobota

V letošnjem natečaju Vsaka kapljica šteje, ki so ga na Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. razpisali za prekmurske vrtce, osnovne in srednje šole, kjer opravljajo aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, so vzpodbujali mlade k ločenemu zbiranju odpadnega jedilnega olja in ohranjanju naravnih virov.
Zaradi pomembnosti osveščanja širše javnosti o problematiki zlivanja odpadnega jedilnega olja v javno kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščanje v vode in tla ter pomenu pravilnega ravnanju z odpadnim jedilnim oljem so projekt nadgradili še s sodelovanjem z Lions klubom Murska Sobota.

Lionisti letos zaznamujejo 100 let delovanja in ob tem so si zadali štiri področja aktivnosti: slepota, lakota, mladi in okolje. 25 članom Lions kluba Murska Sobota oziroma njihovih družinam, sorodnikom in prijateljem so podarili namenske posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Soboški lionisti so v zbiralni akciji, ki je potekla med 22. marcem 2017 in 5. junijem 2017 t.j. med Svetovnim dnevom voda in Svetovnim dnevom varstva okolja, zbrali 90 litrov odpadnega jedilnega olja. Na predstavitvi skupne aktivnosti v soboškem parku so predali Lions klubu Murska Sobota donacijo v višini 250 evrov, ki jo bo klub namenil Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Murska Sobota za izpopolnjevanje in usposabljanje za delo z belo palico.