Donacija: 800 evrov Dvojezični osnovni šoli II Lendava

V minulem prazničnem času obdarovanj, je Dvojezična srednja šola (DOŠ) II Lendava prejela darilo podjetja Petrol. Omenjeno podjetje je šoli je doniralo 800 evrov, s katerimi bodo v šoli nakupili didaktične pripomočke in učila za naše učence. “V imenu kolektiva in učencev velika hvala podjetju Petrol,” so zapisali pri DOŠ II Lendava.
V družbi Petrol so tudi konec preteklega leta, že deseto leto zapored, izvedli vseslovensko humanitarno akcijo “Naša energija povezuje,” s katero sredstva, predvidena za nakup poslovnih daril namenimo posameznikom, društvom in projektom v lokalnih skupnostih, ki jih izberejo zaposleni na Petrolovih prodajnih mestih po Sloveniji. Ob zaključku leta smo tako v humanitarne namene podarili več kot 60.000 evrov. Do sedaj je bilo v sklopu humanitarne akcije podarjenih več kot 600.000 eur. Prodajna mesta Lendava, Dolnji Lakoš, Dolga Vas in Pince AC – jug so v letu 2020 tako sredstva namenili Dvojezični osnovni šoli II Lendava.

Zaradi trenutnih razmer, ki so tudi posledica epidemije novega koronavirusa, se je število ljudi, ki živijo pod pragom revščine in socialne izključenosti v preteklih mesecih še povečalo. “V družbi Petrol, kjer sta spoštovanje in srčnost pomembni vrednoti, se zavedamo, da lahko ravnotežje v družbi pomaga soustvarjati vsak od nas. Po izboru zaposlenih na več kot 300 prodajnih mestih, smo podprli pomoči potrebne posameznike ali projekte in tako z majhnimi dejanji v svojih lokalnih skupnostih pripomogli k boljšemu življenju.”

Svoje misli o projektu je strnila tudi Nada Drobne Popović, predsednica uprave Petrola: “V družbi Petrol se zavedamo, da se moramo v trenutnih razmerah, ki vladajo v svetu, še bolj povezati, pa čeprav na varni razdalji in tako pomagati pomoči potrebnim. Prav zato je projekt Naša energija povezuje še toliko bolj pomemben, saj daje zaposlenim možnost, da se povežejo z lokalno skupnostjo za dober namen in skupaj širijo pozitivno energijo. Pomembno je, da držimo skupaj, saj bomo le tako premagali vse prepreke.