Domu starejših Lendava malo čez 4 milijone evrov

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so konec letošnjega maja pripravili Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva. Rok za prijavo je bil 27. avgust, odpiranje prispelih prijav pa se je odvilo v začetku septembra. Tokrat so iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporočili rezultate.
Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Javni razpis ni namenjen krepitvi institucionalizacije in povečevanju kapacitet, temveč je namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije.

Namenska sredstva EU in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, predstavljajo 100 % skupnih upravičenih stroškov projektov. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Javni razpis je bil namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije.

Na območju pomurske regije sta prejemnika sredstev bila dva domova za starejše. To je Dom starejših Lendava, ki bo prejel malo čez 4 milijone evrov in Dom starejših Rakičan, ki bo prejel 12 milijonov evrov. Lendavski Dom starejših bo sredstva porabil za rekonstrukcijo Doma starejših Lendava z namenom zagotovitve pogojev varnega delovanja v času izbruha okužb in odprava večposteljnih sob, Dom starejših Rakičan pa za prenovo matične enote.