Domača tržnica bo postala del gospodarske javne službe

Domača tržnica, ki je lani zabeležila štiri leta delovanja, je minulo soboto (26.3.) letos prvič oživila prostor pod kostanji na Glavni ulici. Praviloma mesečno enkrat bodo tako ob turistično-informacijskem centru potekali nakupi domačih pridelkov in izdelkov z druženjem ob kulinariki in degustacijo vin. Tržnica pa se kmalu več ne bo odvijala kot javna prireditev, kar velja vse od prvega dne, temveč kot gospodarska javna služba.
Se spomnite? Dne 16.1.2020 je bila na policijski postaji v Lendavi prijavljena javna prireditev “domača tržnica.” Policisti so 28.3.2020 pri izvajanju rednih nalog kot tudi nalog glede preprečevanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) opazili, da v mestu postavljajo stojnice. Organizatorja so opozorili na določbe Vladnega Odloka o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. Organizator je takrat opozorila policistov upošteval in domača tržnica se tega dne ni odvila.

Ker bo domača tržnica del gospodarske javne službe, se kaj takega več ne bo moglo pripetiti

Drugi odstavek 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah določa, da način opravljanja republiške gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Občina Lendava ima sprejet Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Lendava in v skladu s slednjim zagotavlja z odlokom skladne dejavnosti. Občinski svet lahko določi, da se kot izbirne javne službe izvajajo tudi druge dejavnosti, ki so z zakonom določene kot gospodarske javne službe, pod katero pa lahko spada tudi tržnična dejavnost.

“Glede na to, da želi občina urediti prodajo blaga na tržnici kot gospodarsko javno službo, mora to dejavnost v svojem odloku opredeliti kot izbirno gospodarsko javno službo. Na podlagi te opredelitve bo občina lahko uredila tudi izvajanje te dejavnosti in sicer s posebnim odlokom, ki bo določil način delovanja in izvajanja izbirne gospodarske javne službe, prostor, kjer se lahko prodaja blago na tržnici, pravice in obveznosti izvajalca te javne službe (upravljavca), pravice in obveznosti prodajalcev, tržni red in cenik,” so zapisali v Oddelku za upravne in skupne zadeve na Občini Lendava.

Občinski svet je tako včeraj po skrajšanem postopku (ker gre za spremembo odloka v manjšem obsegu) sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Lendava. V 6. členu odloka se tako doda nova izbirna gospodarska javna služba “upravljanje, urejanje in čiščenje javne tržnice v občini.” Občinska uprava bo tako sedaj lahko pristopila k pripravi posebnega odloka, s katerim bo predlagala upravljanje, urejanje in čiščenje javne tržnice na izvedbeni ravni.

Domača tržnica

V prvi vrsti je domača tržnica namenjena prodaji domačih pridelkov in izdelkov, torej sezonskega sadja, zelenjave; izdelkov iz žita, bučnega olja, vina, medu, marmelad, kakor tudi izdelkov domače in umetnostne obrti, kot so na primer keramika, spominki, nakit, izdelki iz ličja ipd. Obenem je to tudi kotiček s kulinarično ponudbo, kjer je na dveh do treh stojnicah moč okusiti domače jedi, kot so dödöli in langoš, pa tudi degustirati in kupiti vina iz okoliških goric. V štirih letih odvijanja domače tržnice, ki je sofinancirana s strani Občine Lendava, je ta postala zbirališče domačinov, ki si želijo druženja in kakovostne ponudbe, obenem pa obvezen postanek za obiskovalce in turiste, ki si lahko na domači tržnici kupijo lokalno dobroto ali spominek ter začutijo utrip mesta. Nič manj pomemben vidik je, da se z delovanjem tržnice povečuje utrip starega mestnega jedra.