Dolga vas: Regina Olah krivi CSD Pomurje, da je ena izmed vnukinj pobegnila od doma; Na CSD očitke zavračajo in trdijo, da otrokom želijo le najboljše

Že pred leti smo pisali o srce parajoči zgodbi, ki se je odvila v Dolgi vasi. Tri dekleta, danes 19-letna Redžina, 17-letna Paloma, in 16-letna Marjana so že kot majhne ostale brez matere, ta se jim je odpovedala in se preselila na Puščo. Zanje praktično od takrat skrbi babica Regina in dedek Jože, ki se sedaj soočata z novo težavo. 17-letna Paloma je odšla od doma k fantu v Mursko Soboto in ker babica in dedek pravita, da jima nihče od institucij ne pomaga pri vrnitvi Palome, sta se obrnila na medije, saj upata, da se bo vendarle lahko kaj premaknilo.
Dekleta so v zadnjih letih prelile veliko solza, kajti že leta 2011 jih je zapustila mama Karolina in od takrat zanje skrbi babica, očetova mama Regina Olah, ki je po prepričanju mnogih, z možem Jožetom storila vse, da je dekletom šlo lepo in, da ničesar niso pogrešala. Žal je sedaj Regina zelo razočarana nad početjem Centra za socialno delo Pomurje, enota Lendava češ, da naj bi njihove socialne delavke prispevale k temu, da je srednja sestra zapustila dom in se preselila k fantu v romsko naselje Pušča pri Murski Soboti. “Želja mi je vseskozi bila le, da dekleta končajo srednjo šolo in si uredijo življenje, kot se spodobi, a žal Paloma je odšla od doma, čeprav je še mladoletna in šele letos bo končala srednjo šolo in temu so v veliki meti prispevale socialne delavke,“ nam pove Regina, ki je pokazala tudi sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti o skrbništvu nad dekleti.

“Ta sklep velja od leta 2011, ko se jim je mama Karolina odpovedala. Vse tri punce obiskujejo srednjo šolo v Lendavi. Njihovo življenje je potekalo normalno, z izobrazbo, z glasbo, nastopi v javnosti itd. CSD, osnovna šola, srednja šola, občina Lendava, vse te uradne osebe, skupaj z okrožnim sodiščem v Murski Soboti so bile vedno seznanjene z njihovim življenjem. Kako poteka njihovo življenje so vedeli vsi sosedje, družinski prijatelji, sošolci. Leta 2017 smo imeli razpravo z okrožnim sodiščem in so punce bile dodeljene materi kateri je bila ponujena varna hiša. Tega žal ni sprejela. Omenjeni postopek so vodile Lara Lazar, Lidija Dolenčič in Ljubica Levačič. Sedaj njihova mati živi v svojem rojstnem mestu Pušča s svojim partnerjem, s katerim ima dva otroka. To pomeni, da skrbi za tri punce ni prevzela,” pravi Olahova, ki je jezna tako na CSD, kakor tudi na na nekatere policiste PP Lendava.

Prepričana je, da jim CSD greni življenje. Trdi, da je tudi sama seznanjena z zakonodajo, a sama sklepa, da nekatere socialne delavke “svoje delo opravljajo nestrokovno. Moja želja je bila, da vse punce pridobijo vsaj srednješolsko izobrazbo. Zavedam se časa v katerem živimo in tudi pubertete punc, toda z lepo besedo se vse lahko uredi. Žal pa socialna delavka Saša Car, ki dela na področju nasilja v družini, ne želi dobro otrokom, saj pri nas nikoli ni bilo nobenega nasilja, kar vesta tudi preostali vnukinji. Carova je opravila pogovor z mladoletno Palomo in sem prepričana, da je Palomo spodbujala in podpirala, da bi se vrnila nazaj k temu fantu, čeprav jo je njen oče pripeljal nazaj domov,” med solzami razlaga Regina in dodaja, da je Paloma pobegnila iz šole 12.4.2022, ker je fant iz Pušče prišel po njo in jo odpeljal na svoj dom.

“Isti dan smo jo prijavili policiji kot pogrešano osebo. Kasneje smo izvedeli, kje se nahaja in 23.4.2022 jo je oče pripeljal domov, saj se je s tem strinjala. Želeli smo, da bi se njuna zveza nadaljevala vendar, da ona najprej dokonča šolo. Še isti dan smo dobili obisk policije na domu Palominega očeta. Medtem, ko je njegov oče odpeljal Patrika domov je 15 policistov prišlo na k nam iskat Palomo. Naslednji dan, v nedeljo 24.4.2022 je nekaj policistov, socialna delavka Saša Car in (menim da) psihologinja spet prišlo k nam na dom. Še pred njimi je fant Patrik prišel k naši Palomi. Usedli smo se za mizo, Saša je opravila razgovor s Palomo, nato pa jo je poklicala v sobo, kjer je pogovor trajal dobri dve uri. Z naše strani ni bilo nasprotovanja, saj smo spet ponavljali, da želimo, da bi končala šolo. Zadeva se je vedno bolj zapletala, vseskozi pa je zraven bila vpeta tudi policija, ki je naslednji dan zahtevala od Palome, da naj pride na policijsko postajo, kjer jo čaka Saša Car. Paloma je temu nasprotovala, saj je že dala izjavo doma. Zaradi pritiska policistov in socialne delavke je Paloma jokala.“

Babica pravi, da se je Paloma takrat počutila ogroženo, vendar ne zaradi domačih, temveč zaradi drugih zadev, prav tako ji je postalo slabo, enako kot čez nekaj trenutkov še Babici Regini. Intervenirala je Nujna medicinska pomoč ZD Lendava, ki je obe odpeljala v bolnišnico, Palomo na otroški oddelek, babico pa na interni. “Policisti in Saša Car so šli v bolnišnico, da bi vnovič opravili razgovor s Palomo. Po končanem razgovoru se je Paloma odločila, da gre z babico domov, s tem da je Patrik čakal, da bi šla k njemu. Po tem je prišel k nam na dom v Dolgo vas. Domov je odšel pozno zvečer. V ponedeljek zjutraj je klicala Lara Lazar socialna delavka, saj naj bi želela opraviti razgovor s Palomo …, ki je tako končala na Pušči,” razlaga babica, ki je ogorčena, saj je prepričana, da v družini razmišljajo s “trezno glavo in želijo pomagati, spodbujati otroka, v njegovo korist za prihodnost …”

Romsko naselje Dolga vas

Zadevo smo vsekakor preverili tudi na CSD Pomurje, a so nam sporočili, da zaradi “varstva osebnih podatkov naših uporabnikov vam podatkov o konkretnem primeru ne moremo posredovati, vendar pa v podobnih primerih vedno postopamo na način, da se v ospredje postavi korist mladoletnega otroka. Kadar na CSD ugotovimo, da je v družini prisotno nasilje in o tem spregovorijo družinski člani, tudi mladoletni otrok, postopamo na način, da najprej ugotovimo dejanske okoliščine. Na podlagi zbranih podatkov na CSD ocenimo v kolikšni meri je mladoletni otrok ogrožen in na podlagi tega pripravimo načrt pomoči družini. Temeljno vodilo pri pripravi načrta pomoči in dela z družino je vselej korist otroka, kar pomeni, da morajo starši zlasti ob upoštevanju osebnosti otroka, njegove starosti in razvojne stopnje ter hotenj, primerno zadovoljevati njegove materialne, čustvene in psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki kaže na njihovo skrb in odgovornost do otroka ter mu nuditi primerno vzgojno vodstvo in ga vzpodbujati v njegovem razvoju. V primerih, ko je v družini prisotno nasilje, družinskim članom na centru za socialno delo vselej poskušamo pomagati v okviru socialno varstvenih storitev Pomoč družini za dom in osebna pomoč ter z dodatnimi programi, kot so npr. laična pomoč družinam, ki omogoča konkretno pomoč družini v njihovem domačem okolju, dnevni centri za otroke, … Starše se usmeri tudi v različne oblike pomoči, ki so prisotne v lokalnem okolju (npr. Društvo za nenasilno komunikacijo, različne oblike psihosocialne pomoči, …). Žrtvam nasilja ponudimo različne možnosti umika na varno v okviru socialnovarstvene mreže, mld. otrokom lahko npr. ponudimo umik v krizni center za otroke in mladostnike,“ poudarja Danijela Cuk, pomočnica direktorice CSD Pomurje.

Dodala je, da so žal tudi primeri, ko različne oblike pomoči družini ne zadoščajo in takrat o ukrepih za varstvo koristi otrok odloča sodišče. V primerih, ko je prisotno nasilje v družini, CSD družini zagotavlja pomoč v okviru nalog zakona o preprečevanju nasilja v družini, sodišče pa lahko na predlog žrtve povzročitelju nasilja prepove približevanje žrtvi nasilja. V teh primerih gre za zelo kompleksne situacije, ki zahtevajo pripravljenost staršev na sodelovanje in sprejemanje sprememb, ki bodo zagotovile zdravo okolje za otroka. Predvsem pa je bistveno, da se zavedajo, kako težko popravljive posledice lahko povzročijo otroku z nespremenjenim načinom obnašanja. Kot je na koncu pogovora dejala babica Regina, vsi trdijo, da nasilja v družini ni in ga tudi ni bilo.