Dogovora v Ljubljani ni bilo

Dne 6.6.2016 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pričelo, skupaj z resornimi ministrstvi, teritorialni dialog z dvanajstimi regijami. Pomurje je bilo povabljeno na teritorialni dialog 13.6.2016 ob 9.00.

Poleg vabljenih, predsednika Razvojnega sveta Pomurske regije, Branka Drvariča, in direktorice Razvojnega centra Murska Sobota, mag. Mojce Breščak in dr. Milana Svetca, PORA G. Radgona – tehnična podpora, so se iz regije teritorialnega dialoga udeležili pripravljavci regijskih in sektorskih projektov v sestavi:

– Projekt Biosferno območje reke Mure: Damijan Jaklin, vodja projekta, Darja Čerpnjak Horvat, RA Sinergija in dr. Aleksander Jevšek, MO M. Sobota;
– Projekt Nadgradnja vodovoda sistema B: Daniel Kalamar, vodja projekta, Bojan Prosič, Vodovod Sistema B, Franc Pižmoht, Občina Apače in Robert Žinkovič, Občina Gornja Radgona;
– Projekt Pomurje – družbeno odgovorna regija: Nuša Pavlica Jakovljevič, vodja projekta in Peter Beznec, Center za zdravje in razvoj M. Sobota.

Sestanka se je udeležil tudi Marjan Kardinar, predsednik Sveta Pomurske razvojne regije. Dr. Aleksander Jevšek in mag. Mojca Breščak, ki sta predstavila tudi sektorska projekta Regijski reševalni center in Izgradnja regijske komunalne infrastrukture – Pomurski kanalizacijski sistem. Uvodni sestanek še ni prinesel končnih zaključkov za Dogovor za razvoj regije. Obe strani sta predstavili tudi svoja stališča.

V prihodnjih dneh sledijo usklajevanja za nadaljnje sestanke iz naslova teritorialnega dialoga z resornimi ministrstvi po posameznih projektih.