Dogovor za izvajanje projekta Občina po meri invalidov podpisan!

Lendavo so obiskali člani projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije. Na podlagi razpisa Zveze delovnih invalidov Slovenije se je občina Lendava uvrstila med štiri kandidatke za pridobitev listine v letu 2022.
Listina “Občina po meri invalidov” je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov; načrtno razvija, vzpodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanje pravic človeka in državljana.

Na razpis za pridobitev listine Občina po meri invalidov za leto 2022 se je  za Občino Lendava prijavilo Medobčinsko društvo invalidov Lendava in se uvrstilo med štiri slovenske občine, ki se bodo v letošnjem letu potegovale za pridobitev listine. “Na minulem delovnem srečanju so člani projektnega sveta Zveze delovnih invalidov, člani Sveta za invalide v Občini Lendava,  člani koordinacije invalidskih organizacij in vodstvo Občine Lendava razpravljali o uresničevanju Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Lendava v letu 2022,” so sporočili iz Občine Lendava.

Pred razpravo je bil podpisan tudi Dogovor o vključitvi občine Lendava v izvajanje projekta za pridobitev listine Zveze delovnih invalidov Slovenije z nazivom “Občina po meri invalidov” za leto 2022. Podpisniki dogovora župan Občine Lendava Janez Magyar, predsednik Medobčinskega društva invalidov Lendava Jožef Gjerek in namestnik predsednika Zveze delovnih invalidov Slovenije Ivan Kostrevc so se zavezali, da Občina Lendava sprejema odgovornost za izvedbo projekta, v izvajanje in spremljanje akcijskega načrta pa bo neposredno vključeno Medobčinsko društvo invalidov Lendava.

Na svetu živi milijarda ljudi z neko obliko invalidnosti, kar predstavlja 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Od tega si 50 odstotkov invalidnih oseb ne more privoščiti zdravstvenega varstva. V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotka vse populacije. Vozniki motornih vozil pogosto zlorabljajo posebej označene parkirne prostore za invalide tako, da na teh prostorih parkirajo svoja vozila, ki niso označena s predpisanimi parkirnimi kartami. Na prisotnost tovrstne problematike oziroma množičnost teh kršitev pogosto opozarjajo tudi invalidi, invalidske organizacije in javnost. Tudi statistični podatki izkazujejo, da je tovrstna problematika še vedno prisotna.

V skladu s sprejetim akcijskim načrtom je v letošnjem letu predvidena izdelava načrta za vgraditev dvigala v mestno hišo, ureditev parkirišča v Mohorjevi ulici in ureditev javnih sanitarij prilagojenih invalidom.