Dobrovniška občina povsem izgubila vpliv na odločanje o načinu delovanja tamkajšnje bioplinarne

Kot kaže se s težavami glede bioplinarne srečujejo tudi v Dobrovniku. Gre za podobne, če ne celo iste težave, kot smo jih z bioplinarno podjetja ECOS Center imeli v Lendavi. Se bo tudi v Dobrovniku zgodilo podobno?
Dobrovniško bioplinarno, ki je v lasti podjetja Bioplin Gjerkeš, to pa je v stečaju, je v najem vzelo podjetje Eko Gea. To je pred časom zaprosilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, natančneje za razširitev le-tega. Podjetje je namreč zaprosilo za razširitev dovoljenega nabora surovin za potrebe predelave. Tukaj pa se je zaradi trenutno veljavne zakonodaje v naši državi zgodilo povsem isto kot v Lendavi.

Občina Dobrovnik o tej nameri ni bila obveščena, ampak je prejela le obvestilo, saj je okoljska agencija ni več upoštevala kot stranko v postopku. Tamkajšnja občina se je seveda pritožila in prejela odgovor, da “spremenjena okoljska zakonodaja lokalni skupnosti ne priznava več položaja stranke v postopku, kadar gre za spreminjanje okoljevarstvenega dovoljenja.” Dobrovniška občina bi stranka v postopku lahko bila le pri novem podeljevanju okoljevarstvenega dovoljenja.

Zakonodaja je med tem še enkrat več ugodna za upravljavca bioplinarne, saj slednjemu ni bilo treba upoštevati širšega vplivnega območja, kar je v primeru dobrovniške bioplinarne jarek v lasti občine, po katerem lahko odteka padavinska voda z območja bioplinarne. Tamkajšnja občina je s tem povsem izgubila vpliv na odločanje o načinu delovanja te bioplinarne.

Občina Dobrovnik je med drugim konec julija prosila okoljsko inšpekcijo za informacijo o stanju v bioplinarni in izvedela, da je po odredbi inšpektorice Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora opravil izredni pregled digestata ali pregnitega blata, analiza pa je pokazala, da ta ne ustreza nobenemu kakovostnemu razredu. Podjetju so prepovedali zakopavanje oz. odlaganje le tega na tla, dokler ne bo ustrezal predpisom, sprožen pa je bil tudi inšpekcijski postopek.