Do obravnave, da bi občina Lendava postala občina brez tajnih sporazumov, včeraj ni prišlo

Pa čeprav je dnevni red včerajšnjega zasedanja občinskega sveta v sejni dvorani občinske stavbe v točki 14.1 veleval obravnavo o razglasitvi občine Lendava za “Občino brez tajnih sporazumov – TTIP – CETA – TISA,” do obravnave ni prišlo.

Čeprav so občinski svetniki v začetku skorajda pet urnega zasedanja občinskega sveta potrdili dnevni red in s tem tudi točko 14.1, ki odpira obravnavo o razglasitvi občine Lendava za “Občino brez tajnih sporazumov – TTIP – CETA – TISA,” do tega ni prišlo. Točko dnevnega reda je namreč za v obravnavo predlagal svetnik Mihael Kasaš, o čemer smo na naši spletni strani že poročali.

Po mnenju podžupana Stanislava Gjerkeša, ki je včeraj namesto župana mag. Balažka vodil sejo občinskega sveta, gre za točko, ki ne sodi v pristojnost občine temveč države. Ob tem mu je to pritrdila tudi občinska pravnica, Jasna Bračič Sabo, ki se je sklicevala na 35. člen poslovnika, ki med drugim navaja, da se na dnevni red lahko uvrstijo tiste točke dnevnega reda, “ki sodijo v pristojnost občine.” Slednja je omenila še, da o tem vemo premalo in da je veliko besedila v angleškem jeziku.

S tem so se strinjali tudi nekateri člani občinskega sveta, ki so to potrdili, nekaj pa je bilo takih, ki se s takšno odločitvijo niso strinjali. Občinski svetnik Igor Kulčar je ob koncu dejal, da “bi občina s sprejetjem tega pokazala pokončno držo in državi s tem prenesla tudi sporočilo.”

Kaj pa drugod po Sloveniji?

Maribor, Celje, Litija, Kamnik, Ribnica na Pohorju, Lovrenc na Pohorju, Žetale, Hoče – Slivnica in Beltinci. To so lokalne skupnosti, ki so se doslej razglasile za »svobodna območja« brez prostotrgovinskih sporazumov, kot so TTIP (transatlantsko trgovinsko in investicijsko partnerstvo z ZDA), CETA (celoviti ekonomski in trgovinski sporazum s Kanado) in TISA (multilateralni sporazum o trgovanju s storitvami). Proti predlogu v Beltincih ni glasoval nihče od svetnikov. Podobno soglasno so odločitve sprejemali drugod po državi.

  • leglo

    Ostale občine so na višjem kulturnem nivoju. Kasašu in mogoče še kakšnemu svetniku se opravičujem.

  • Milan Utroša

    Nasprotovanje sporazumu CETA je podpisalo 106 županov občin v Sloveniji, v katerih živi več kot polovica prebivalcev Slovenije, nekatere občine so se tudi na sejah občinskih svetov razglasile za območje brez tajnih sporazumov. Očitno v teh občinah, za razliko od naše, ne vedo da o tem ne smejo razpravljati. Za območje brez tajnih sporazumov so se razglasili tudi Dunaj, Bruselj, München in še mnoga evropska mesta. In k sreči tudi Valonski parlament, česar posledica je, da Belgija ni dala soglasja k sporazumu, ki bi mu bolje pristajal naslov diktat CETA. Posledica tega je, da se CETA zapleta in ministri danes v Luxemburgu niso mogli podpisati sporazuma. Morda bomo Valoncem kdaj v prihodnosti hvaležni tudi prebivalci naše občine, vključno s svetniki, ki so “kupili” poceni pojasnilo podžupana in umaknili odločanje z dnevnega reda svoje seje.

  • nebodigatreba

    Če bo država prdnila, bo prdnil tudi Balažek!