Do 15. avgusta 2021 se za tranzit in mednarodni transport ne zahteva pogoj PCT

14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev je 30,8, povprečje novih primerov v zadnjih sedmih dneh je 62,1. V Sloveniji je bilo po podatkih NIJZ-ja z enim odmerkom cepljenih 853.171 ljudi (40 odstotkov prebivalstva), z vsemi odmerki pa 747.355 oz. 35,4 odstotka prebivalstva. Vlada včeraj v zadnjem hipu spremenila pravila za vstop potnikov v tranzitu.
Od danes se bi za vse potnike, ki bi vstopili v Slovenijo, tudi če zgolj zaradi tranzita, veljal obvezen pogoj PCT. Tako določa vladni odlok, ki je stopil v veljavo 11. julija, uporabljati pa bi se začel z današnjim dnem. Po številnih opozorilih, da bo izvajanje takšnega odloka povzročilo kaos na mejnih prehodih, je vlada v zadnjem hipu spremenila pravila. Tako se vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT do 15. avgusta 2021 dovoli:

  • osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s “Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza” iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
  • osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

Oseba, ki uveljavlja eno od izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj izjeme, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer pa se mu vstop v Slovenijo ne dovoli. “Namen podaljšanja uporabe izjem je omogočiti osebam, ki delajo na področju mednarodnega transporta, in osebam v tranzitu, da se pripravijo na novo enotno ureditev pogojev vstopa v Slovenijo,” so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje.