Direktor/ica GML: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se bo znova sestala jutri

Kdo bo nasledil Beato Lazar, trenutno direktorico javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava, je še vedno precej vroče vprašanje, ki bo morda jutri nekoliko bližje zaključku. Ob 13. uri se bo namreč znova sestala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in nadaljevala decembra prekinjeno sejo.
Konec februarja bo mesto direktorja javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava zasedla povsem nova oseba. Trenutna direktorica zavoda, Beata Lazar se na razpis neuradno naj ne bi prijavila, so pa na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Lendava prispele štiri prijave, o katerih smo sicer že pisali. Jutri se bo tako omenjena komisija znova sestala, seja pa bo v drugi točki, v skladu z 85. členom Poslovnika občinskega sveta (tudi tokrat) zaprta za javnost.

Pa se takšna seja lahko zapre za javnost? Lahko, oziroma bolje rečeno, mora se.

Mestni (občinski) svet in njegova delovna telesa so namreč upravičena pri opravljanju svojih nalog obdelovati tudi varovane osebne podatke. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je tako dolžna, sicer javno sejo, zapreti za javnost, če gre med razpravo za obdelavo varovanih osebnih podatkov, ki ne predstavljajo informacije javnega značaja.

Informacijski pooblaščenec sicer izven inšpekcijskega postopka ni pristojen presojati o tem, ali je takšna odločitev utemeljena ali ne, saj je to naloga upravljavca, v tem primeru Občine oz. pristojnega organa znotraj nje. Podatki tako ne morejo biti brez omejitev dostopni tudi javnosti, četudi tako določajo njihovi interni akti.