Dijaška organizacija Slovenije: Večina maturantov izrazila nestrinjanje z izvajanjem izpitov po predvidenem koledarju splošne in poklicne mature

V preteklem tednu je Dijaška organizacija Slovenije (DOS) izvedla anketo, ki jo je rešilo nekaj več kot 13.000 srednješolcev, kar predstavlja nekoliko manj kot 20 odstotkov vseh dijakov, vpisanih v srednješolske izobraževalne programe v Sloveniji. Letošnji maturantje so zaradi pouka na daljavo in sprememb, ki jih je le-ta prinesel, prikrajšani za pomembne ure, namenjene pripravam na maturo. V anketi je 69 odstotkov maturantov (n=5578) izrazilo nestrinjanje z izvajanjem izpitov po predvidenem koledarju splošne in poklicne mature.
Srednje šole so v petek, 3.4.2020, sprejele nov sklop navodil za izvajanje pouka na daljavo, za preverjanje in ocenjevanje na daljavo in tudi nekaj informacij glede zaključevanja srednješolskega izobraževanja v tem šolskem letu. Šolski koledar se ne spreminja, konec šolska leta ostane nespremenjen za vse dijake in maturante oz. zaključne letnike srednješolskega izobraževanja; tudi vmesne prvomajske počitnice ostanejo nespremenjene. To pomeni, da se bo pouk za dijake zaključnih letnikov končal 22.5.2020, potem bodo sledile priprave na maturo. Splošna in poklicna matura se bosta predvidoma začeli po veljavnem koledarju in sicer 30.5.2020, ko se bo najprej pisal esej iz materinščine. Tako bodo lahko priprave tudi na esej potekale do konca maja. Zaključni izpit iz materinščine se bo opravljal v skladu s koledarjem, to je 8.6.2020. Roke za ostale izpite bo določila šola.

“Maturanti si želijo in potrebujejo dodatno pomoč, razjasnitve in odgovore”

Zaradi količine trenutno predelane snovi, ki ne zajema vsega potrebnega znanja, več kot 70 odstotkov anketirancev predlaga, naj se matura izvede v zmanjšanem obsegu snovi. Dijaki prav tako ne izključujejo možnosti, da bi bila matura v tekočem šolskem letu ukinjena in bi namesto slednje uvedli izvajanje sprejemnih izpitov na fakultetah, čeprav je to možnost navedlo le 15 odstotkov anketiranih maturantov. “Maturanti si želijo in potrebujejo dodatno pomoč, razjasnitve in odgovore z vaše strani. Zavedamo se, da vsi predlogi, podani s strani dijakov in maturantov, seveda niso izvedljivi, vendar vas pozivamo, da pri nadaljnjih ukrepih upoštevate jasno prikazano mnenje srednješolcev in k oblikovanju slednjih povabite tudi predstavnike Dijaške organizacije Slovenije, kot krovne organizacije vseh slovenskih dijakinj in dijakov,” so zapisali na Dijaški organizaciji Slovenije.

Glede na pridobljene podatke so ugotovili še, da skoraj vse srednje šole izvajajo izobraževanje na daljavo, s katerim je 60 % udeležencev izrazilo zadovoljstvo. Večina srednješolcev opozarja na pretirano obremenitev ter slabo organizacijo pouka in pomanjkljivo oziroma nezadostno razlago učne snovi. V veliki meri pozdravljajo pripravljenost profesorjev in uvedbo videokonferenc.