DIjaki zaključnih letnikov: Matura zagotovo bo!

Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjujejo, da z vidika zdravstvene varnosti in zaščite izvedba letošnje mature ni problematična in lahko poteka nemoteno po načrtih, je ob robu sestanka s predstavniki različnih organizacij povedala ministrica Simona Kustec. Pristojni za izvedbo mature imajo tako njeno polno podporo.
To je najpomembnejše sporočilo z dopoldanskega sestanka ministrice za izobraževanje Simone Kustec s predstavniki ravnateljev srednjih šol in odgovornih za izvedbo mature. Največja sprememba je, da bodo dijaki esej iz materinščine pisali šele 1. junija, skupaj s preostalim delom izpita iz materinščine. Maturitetna komisija se bo tako letos prvič v vsej zgodovini spopada z izjemnimi okoliščinami, ki si jih verjetno nihče ni mogel predstavljati.

Po besedah predsednice državne komisije za splošno maturo Marine Tavčar Kranjc so posebej zadovoljni, ker so danes prejeli informacije zdravstvenih strokovnjakov, ki jim dajejo veliko upanja, da bo mogoče vrnitev dijakov v šolo organizirati razmeroma zgodaj, opraviti še en del priprav in izpeljati maturo v skladu z načrti. Razmere po trditvah ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec spremljajo ves čas, se odzivajo na pobude, vprašanja in težave, ki jih prednje postavlja tako potek same epidemije kot šole, dijaki, ravnatelji, starši in drugi udeleženi v tem procesu.

Časovnica je prilagojena tako, da še vedno omogoča zaključiti spomladanski rok mature v pričakovanem roku in tudi razglasitev rezultatov. To bi obenem pomenilo tudi nemoten proces in možnost za vpis na terciarno raven, torej univerze in visokošolske zavode, je še dejala Tavčar Kranjčeva. Dodala je, da to obenem pomeni tudi možnost, da dijaki presodijo, ali bodo v jesenskih rokih želeli ocene višati.

Mnogi še enkrat opozarjajo na stisko mladih, ki ne vedo, ali se bodo lahko na maturo pripravljali v šoli ali bo vse odvisno od njihovega samostojnega dela, in ponovno opozarjajo tudi na to, da nimajo vsi enakih možnosti. Marsikje na podeželju je slaba pokritost s signalom ali pa je sploh ni in zato dijaki ne morejo enakovredno sodelovati pri video konferencah in drugih aktivnostih, katerih namen je priprava na maturo. S tem so dijaki postavljeni v neenakopraven položaj, ki se bo lahko izkazal tudi pri uspehu na maturi in posledično pri nezmožnosti vpisa na želeno fakulteto.