Dijaki zahtevajo takojšen povratek v šolske klopi

Dijaška organizacija Slovenije poziva vlado k takojšnji vrnitvi zaključnih letnikov v šolske klopi po 12. aprilu. Slednji med drugim še opozarjajo na posledice šolanja na daljavo. Opozarjajo, da je zaprtje šolskih zavodov vedno trajalo dlje kot načrtovano in da so dijaki, z izjemno zaključnih letnikov, v šolah preživeli zgolj nekaj več kot dobra dva meseca.
“Spoštovani!

Z dnem 1. 4. 2021 smo se srednješolci po vsej Sloveniji zopet vrnili k izobraževanju na daljavo. To se je, kljub več-mesečnemu izvajanju v tem in prejšnjem šolskem letu ter aktivnemu prizadevanju profesorjev, že večkrat izkazalo za nekvalitetno in neprimerljivo s šolanjem v šolskih klopeh. Šolanje na daljavo za nas namreč predstavlja izgubo dragocenega časa, ki bi ga v drugačni situaciji porabili za kvalitetno pridobivanje znanja.

Glede na to, da se epidemiološka slika slabša, razumemo in spoštujemo mnenje stroke, ki je svetovala popolno zaprtje države v obdobju med 1. in 12. aprilom 2021. Žal pa se je izkazalo, da so v popolno zaprtje zopet vstopili le vzgojno-izobraževalni zavodi. Spremembe na področju izobraževanja namreč niso primerljive s spremembami na gospodarskem področju; tako se zdi, da so v državi vse druge panoge bolj pomembne od izobraževanja in znanje v družbi očitno ni več cenjena vrednota.

Kot so pokazale prejšnje izkušnje, so zaprtja šolskih zavodov vedno trajala dlje kot obljubljeno. Druge evropske države, po katerih se ob zaprtju zgledujemo, na drugi strani skupaj s stroko uspejo najti ustrezne načine odpiranja šol v skladu z vsemi varnostnimi ukrepi, ki ne ogrožajo zdravja dijakov. Pretekle izkušnje v Sloveniji pa namesto tega nakazujejo na trend podaljševanja zapiranja šol, pri čemer se zdi, da so prejšnje strategije pozabljene in se raje dela kratkoročne načrte, ki vključujejo izobraževanje na daljavo. Dijaki smo upravičeno zaskrbljeni, da bo tudi tokrat temu tako. Ravno zato nam motivacija peša, izobraževalni proces postaja vedno bolj zahteven, izobraževalni sistem pa je močno na udaru. Dijaki se zavedamo naše odgovornosti do družbe in pomembnosti izvajanja izobraževanja na daljavo v tem ključnem obdobju. Vseeno pa se moramo zavedati, da smo dijaki samo v tem šolskem letu v šoli preživeli zgolj 9 tednov, izključujoč dijake zaključnih letnikov, ki smo jih v šoli preživeli nekaj več. Ravno te dijake že čez en mesec čaka prvi maturitetni izpit. Na te izpite pa brez ustreznega pedagoškega procesa, ki vključuje pouk v šolskih klopeh in stik s profesorji, ne bomo pripravljeni. Nemogoče je pričakovati, da bomo ravno brez teh priprav lahko kvalitetno opravili naše zaključne izpite. V kolikor se bo situacija nadaljevala, pričakujemo tehten razmislek o nadaljevanju šolanja dijakov in dosedanjih prilagoditvah poklicne in splošne mature. Menimo, da so bile prilagoditve iz meseca decembra, ko nihče od vpletenih ni mogel predvideti dodatnih mesecev šolanja na daljavo, primerne in zadovoljive, zdaj pa zaradi situacije niso več zadostne, še posebej ob morebitnem dodatnem podaljševanju zaprtja šol.

Na Dijaški organizaciji Slovenije zato zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije izpolni svojo obljubo in po izteku tega obdobja omogoči takojšen povratek zaključnih letnikov v šolske klopi. Pri tem naj se najde sistem, ki bo vsem deležnikom (dijakom, profesorjem, delavcem šole, vzgojiteljem v dijaških domovih…) omogočal varno delovanje in nadaljevanje njihovih obveznosti. Ob tem opozarjamo tudi na vračanja ostalih dijakov, ki so pogostokrat popolnoma pozabljeni. V medijih smo zaznali, da naj bi vračanje potekalo po uradnem vladnem načrtu sproščanja ukrepov, po katerem je prihod teh srednješolcev v šole predviden šele v rumeni fazi. Nujno je, da se tudi za te dijake izobraževanje v šolah vzpostavi prej, najkasneje v oranžni fazi.

Upamo, da bomo lahko preko uspešnega sodelovanja zagotovili, da se dijaki ponovno vrnemo v šolo in nemoteno nadaljujemo s prepotrebnim procesom izobraževanja, ki je bil v tem in prejšnjem šolskem letu močno okrnjen.”