Dijaki četrtih letnikov po prvomajskih praznikih za šolske klopi?

V luči aktualnih zdravstvenih razmer bodo v tednu po prvomajskih praznikih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport najbrž sprejeli sicer zelo zaželeno odločitev, da bi se lahko dijaki 4. letnikov z namenom priprave na pisanje maturitetnih preizkusov pod strogimi zaščitnimi pogoji predčasno vrnili v šole še pred začetkom pisanja maturitetnih izpitov.
“Za nami je pet tednov izvajanja izobraževanja na daljavo in še dobrih 8 tednov do šolskih počitnic. Čeprav danes še vedno ne vemo, kdaj nam bo epidemijo koronavirusa 19 uspelo uspešno zajeziti, pa lahko rečemo, da smo s skupnimi močmi, s sodelovanjem, razumevanjem, tudi potrpežljivostjo v tem času vzpostavili sistem izobraževanja na daljavo. Glede na aktualne razmere ga sproti usklajujemo ter prilagajamo. Šolsko leto bomo pripeljali do konca, do poletnih počitnic. Državni izpitni center v sodelovanju s pristojno stroko pripravlja posebna navodila za izvedbo obeh matur, vključno tudi z vsemi potrebnimi ukrepi za zdravstveno-varnostno zaščito,” je dejala ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec.

Splošna in poklicna matura bosta izpeljani v enakem obsegu kot prejšnja leta. Dijaki zadnjih letnikov bodo pouk končali 22. maja. Pisni izpit iz angleščine bo v soboto, 30. maja, celoten izpit iz materinščine, šolski esej in razčlemba besedila, pa 1. junija. Drugi datumi maturitetnih izpitov se niso spremenili. Nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah letos ne bo. Ministrstvo obravnava možnost, da bi – če bodo razmere to dovoljevale – se lahko 4. letniki po prvomajskih počitnicah vrnili v šole, da bi se tam “pod strogimi pogoji” pripravili na maturo. Če in kako bo to izvedeno, bodo izvedeli pravočasno, je zagotovila ministrica.

Medtem se vrstijo očitki zaradi priprave na maturo in njeno izvedbo, dijaki namreč menijo, da bi bilo potrebno maturo vsaj prilagoditi, saj pogoji za pripravo na zaključne izpite niso ugodni. Med drugim tako predlagajo manjše število predmetov, ki bi jih pisali in ukinitev ustnega dela. Svarijo pa tudi, da doseženi rezultati ne bodo najbolj pošteni in primerljivi, glede na to, da nimajo vsi dijaki enakih pogojev za učenje doma, tudi domačnost profesorjev z novodobnimi tehnologijami in delom na daljavo v času priprav se razlikuje od šole do šole. Priprave na bližajoči se zrelostni izpit so zaradi učenja na daljavo še bolj stresne, kot bi bile sicer.

Nacionalno preverjanje znanja letos odpade

Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi virusa COVID-19, bo letos prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki ga zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Pri odločitvi se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. Dr. Simona Kustec oprla na enotno oceno stroke (Zavoda za šolstvo, Državni izpitni center (RIC), ravnatelji…), ki meni, da NPZ letos lahko izpustimo.

“Vse izpitne pole, ki so že pripravljene, bodo na Državnem izpitnem centru vseeno dostopne v elektronski obliki. Učenci in učitelji jih bodo lahko uporabili kot dodatno gradivo pri utrjevanju znanja ali zaključevanja šolskega leta, če bodo želeli,” je ob tem povedala ministrica prof. dr. Simona Kustec.