Derbi iz drugega zornega kota: Kazni tako Nafti 1903 kakor tudi NŠ Muri

Znane so denarne kazni, ki jih bosta kluba Nafta 1903 in NŠ Mura, po prekmurskem derbiju minuli nedeljo, primorana plačati v blagajno Nogometne zveze Slovenije.
– Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NAFTA 1903 – na tekmi so prejeli 4 rumene in 2 rdeča kartona, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP, ND LENDAVA 1903 izreče denarna kazen v višini 240 EUR.

Leuštek in Živko vsak po eno tekmo kazni

– Igralec ekipe NAFTA 1903 Leon LEUŠTEK je bil izključen v 7. minuti tekme zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti situaciji za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi. 

– Igralec ekipe NAFTA 1903 Žiga ŽIVKO je bil izključen v 71. minuti tekme zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel drugi rumeni karton, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s točkama I.G.2 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

– Zaradi pomanjkljive organizacije tekme – po koncu tekme sta se dva redarja po verbalni konfrontaciji z nekaterimi igralci ekipe gostov, z njimi zapletla še v medsebojno prerivanje, ki ga je nemudoma, s posredovanjem pri redarjih, končal predstavnik domače ekipe, se na podlagi določil 9/1(3)., 16., 18., 25/1(5). in 26/1. člena DP ter ob upoštevanju pisne izjave kluba, ND LENDAVA 1903 izreče denarna kazen v višini 500 € /z besedo: petsto evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani klub v tekmovalnem letu 2017/18 v tekmovanju 2. SNL v zvezi z organizacijo tekme ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška.

Kazni tudi zaradi navijaških ekip

– Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov – navijači ekipe NAFTA 1903 so med tekmo na tribuni prižgali štiri bakle, neposredno po koncu tekme, ob odhodu sodnikov z igrišča, pa so proti njim odvrgli vžigalnik in plastenko z vodo ter jim žaljivo skandirali, se na podlagi določil 3/3., 6/1., 9/1(3)., 18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s 13. členom DP ter ob upoštevanju pisne izjave kluba, ND LENDAVA 1903 izrečejo denarne kazni v višini 200 evrov za prižiganje bakel na tribuni, 300 evrov za metanje predmetov v smeri sodnikov in 250 evrov za žaljivo skandiranje, enotna denarna kazen za navedene kršitve pa znaša 750 EUR.

– Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja organizirane navijaške skupine oziroma njenih članov – navijači ekipe MURA so pred pričetkom in med samim potekom tekme na tribuni prižgali deset bakel, se na podlagi določil 3/3., 9/1(3)., 18., 25/1., 29/1(1). in v povezavi s 13. členom DP ter ob upoštevanju pisne izjave kluba, DNŠ MURA izreče denarna kazen v višini 400 EUR.