Denar med seboj skregal zaščitnike živali?

Društvo za zaščito Pomurja (DZŽP), je rešilo veliko živali in pomagalo neštetim, tako hišnim ljubljenčkom, kot rejenim živalim. Slednji trdijo da jim pri pobiranju prostovoljnih prispevkov v zelje skače sorodna organizacija, neuradna Živalska policija (ŽP), ki menda uradno naj ne bi obstajala.

Čeprav naj bi počeli isto ali podobno dobro delo, torej pomagali in reševali živali, v DZŽP trdijo, da oni rešujejo živali in jim tako ali drugače pomagajo, po drugi strani pa ŽP, tudi na območju Pomurja, pobira prostovoljna finančna sredstva po sistemu od vrat do vrat.

“DZŽP in ŽP ni eno in isto in javnost to mora vedeti. Gre za dve različni organizaciji oz. društva. Tukaj je bistvena razlika predvsem v tem, da društvo, ki se izdaja za ŽP ni nobena policija, saj nimajo policijskih pooblastil, za uniformo z oznakami policije nimajo dovoljenja ipd. Na področju Pomurja od ljudi pobirajo prostovoljne prispevke, medtem ko DZŽP pomaga in rešuje živali! DZŽP od hiše do hiše ne pobira denarja, za to enostavno niti nimamo časa, saj so naši člani vsak dan, tudi za vikende in praznike, zasedeni z reševanjem živali na terenu,” pravi Breda Habjanič iz DZŽP. Poleg, da vsak dan rešuje živali na terenu in za to porablja lastna sredstva ter ne pobira denarja od vrat do vrat, Habjaničeva omenja še nekatere razlike med DZŽP in ŽP. Ugotavljajo namreč, da za reševanje živali ljudje kličejo njihovo društvo, medtem, ko denar od vrat do vrat zbira drugo društvo (ŽP). “Ljudje zato mislijo, da darujejo nam, ker vedo, da smo zelo aktivni! V zadnjem času smo že večkrat doživeli, da so nam ljudje, ki so nas prosili za pomoč in ko smo prišli k hiši rekli, da so nam že tako dali donacijo, mi pa o tem ne vemo nič. To se zadnje čase res večkrat dogaja, da nas ljudje obveščajo, da je pri njih bila ŽP in da mislijo, da smo eno in isto društvo. To z vidika ŽP ni korekten in “fair” odnos. Lahko bi nas prej kontaktirali in se z nami dogovorili, ali pa morda vedo, da smo mi zelo aktivni in zaradi tega na naš račun pobirajo denar, za katerega pa se ne ve, za kaj ga porabijo!?” se sprašuje Habjaničeva.

Prav tako smo izvedeli, da so viri financiranja DZŽP različni. Največ jim doprinese 0,5 odstotka dohodnine državljanov, ali pa ljudem podarijo koledarje, ti pa jim v zameno za to ponudijo kakšen evro ali dva. Prostovoljne prispevke pobirajo tudi na stojnicah, ki so seveda označene, ali pa če se ljudje oglasijo v njihovih prostorih. “Morebiti pri takšnem pobiranju finančnih sredstev ŽP ni zakonske ovire, vsekakor pa to ni fer in etično, če se izdajajo za društvo, ki bi naj delovalo na etičnih principih pomoči nemočnim,” smo še slišali na DZŽP. Slednji dodajajo še, da je ŽP finančna sredstva pobirala skorajda po celotnem Pomurju.

Omenjeno društvo sicer že vrsto ker skrbi za: Zmanjševanju števila nezaželenih živali (torej potencialno prostoživečih, zapuščenih, zanemarjenih) s pomočjo sterilizacij in kastracij; Pomoč pri skrbi za živali ljudem, ki so se znašli v socialni stiski; Osveščanju o pravilni skrbi za živali na šolah in terenu; Skrb za prostoživeče mačke; Za doživljenjsko oskrbo rešenih rejenih živali… Tako so v letu 2015 med drugim, pomagali pri sterilizaciji in kastraciji 705 mačk in 88 psov tistim lastnikom, ki tega stroška sami ne bi mogli kriti; Organizirali akcijo sterilizacij in kastracij, s pomočjo katere je bilo steriliziranih in kastriranih 1037 mačk in 272 psov; Vsakodnevno bili na terenu, kjer so preverjali prijave in opozarjali lastnike živali na pravilno skrb za živali; Izvedli 47 predavanj o pravilni skrbi za živali; Poslušalo jih je 1773 otrok in tudi veliko odraslih; Vsak dan nahranili okrog 150 prostoživečih mačk, predhodno poskrbeli da so sterilizirane in kastrirani…

Ali je pravilno, da aktivisti ŽP zbirajo finančna sredstva od vrat do vrat, smo povprašali tudi načelnika Upravne enote Gornja Radgona, Marjana Potiska, ki nam je dejal, da nihče izven upravne enote ni zaprosil za tovrstno dovoljenje, brez katerega pa na tem območju ni dovoljeno tovrstno zbiranje denarja, čeprav društvo ŽP ima uradno dovoljenje UE Laško za tovrstno zbiranje sredstev na območju celotne Slovenije.

3_e3ff2eecc8e8f781de3097261a88d31a

Živalska policija ali Združenje za nadzor odgovornega lastništva živali Slovenije

T.i. Živalska policija deluje pod Združenjem za nadzor odgovornega lastništva živali Slovenije. Aldo – Goran Ninovski, trdi da niti očitkov s strani DZŽP niso nikoli prejeli, ne telefonsko in ne pisno. “Vsekakor pa je moje mnenje, da bi morala vsa društva, ki so se registrirala za udejanjanje zaščite, varovanja, skrbi in pomoči in proti mučenju živali ne le zavzemati za te cilje, zaradi katerih so se ustanovile, ampak jih tudi izvajati in samo vse pohvale vredno je, da DZŽP to nalogo izvaja, saj mnoga društva ne izvajajo teh nalog. Kar pa se tiče vprašanja v delu, ki se nanaša na zbiranje prostovoljnih prispevkov, pa je potrebno povedati, da naše Združenje za nadzor odgovornega lastništva živali deluje na območju celotne Republike Slovenije, to pomeni, da sprejemamo prijave iz območja celotne države in na celotnem območju tudi izvajamo oglede bivalnih in oskrbnih razmer živali ter izpolnjevanje zakonskih predpisov v povezavi odgovornega lastništva živali. Glede na pokritost izvajanja našega dela kot nevladne in neprofitne organizacije je razumljivo, da tudi na celotnem območju države zbiramo prostovoljne prispevke.”

“Domnevam, da vsem delujočim društvom venomer primanjkuje finančnih sredstev za izvajanje načrtovanega dela, žal prav iz razloga, ker je vse preveč neodgovornih lastnikov živali. Za nas, ki delujemo na območju celotne RS, je že sam strošek nabave in vzdrževanja ter servisiranje voznega parka velik zalogaj, enako pomemben pa je tudi strošek zagotavljanja goriva za izvajanje ogledov, za to si ne znamo predstavljati, da bi ta obseg dela zmogli financirati brez nesebične pomoči naših aktivistov – prostovoljcev, ki dejansko od vrat do vrat prosijo za prostovoljne prispevke. Ne znam si predstavljati, da bi si ob tako pomembnem in odgovornem delu, dopustili lapsus in delovali nezakonito, ko gre dostikrat dobesedno za življenje živali. Naj omenim samo statistični podatek, da je potrebno kar 4% živali, ki smo jih imeli v ogledih, zaradi njihovega stanja evtanazirati. Za nas je to šokanten podatek nad neodgovornostjo, brezbrižnostjo in brezčutnostjo lastnikov, da dopustijo, da razmere eskalirajo do takih oblik in stanj,” pravi naš sogovornik, ki je prepričan, da tudi zaradi pokritosti delovanja na celotnem območju Slovenije, potrebujejo zbiranje donacij, sponzorskih sredstev in prostovoljnih prispevkov na območju celotne države, je prepričan Ninovski, ki pa ni mogel ustrezno odgovoriti na vprašaje koliko živali so rešili vsaj po letu 2010.