Demografija v Pomurju: Leta 2027 nas bo, kot kaže, za kar 6.000 manj

Kljub temu, da se je število prebivalcev na državni ravni v desetih letih povečalo za nekaj več kot dva odstotka, se je število prebivalcev Pomurja zmanjšalo za kar 4,8 odstotkov. Do leta 2027 bo nas Pomurcev, v primerjavi z letošnjim letom, že za kar 6.000 manj. Zaskrbljujoče?
Pomurska statistična regija ima površino 1.337 km2, leta 2008 je v njej živelo 120.357 prebivalcev, leta 2018 pa 114.649 prebivalcev, kar predstavlja 5,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije. V desetih letih se je število prebivalcev na ravni države povečalo za 2,1 odstotek, število prebivalcev v Pomurju pa zmanjšalo za 4,8 odstotkov. Glede na dosedanje spreminjanje števila prebivalstva lahko s 95 % verjetnostjo predvidevamo, da se bo število prebivalstva v pomurski statistični regiji še naprej zniževalo in bo leta 2027 znašalo približno 109.450 prebivalcev.

Povprečna starost prebivalcev v Sloveniji leta 2018 je bila 43,3 leta, v pomurski statistični regiji pa 45,2 leti, kar je največ med vsemi statističnimi regijami in jo uvršča med območja z najstarejšim prebivalstvom v Evropi. V zadnjem desetletju se je povprečna starost prebivalcev v Pomurju dvignila za 2,5 let. Povprečna starost na ravni celotne Slovenije se letno poviša za približno 2 meseca, na ravni Pomurja pa za nekaj več kot 3 mesece. Ob nadaljevanju dosedanjega trenda lahko predvidevamo, da bo leta 2027 povprečna starost prebivalcev v Sloveniji 45,2 let, v Pomurju pa 48,5 let.

Leta 2018 je v Pomurju živelo 13,3 odstotkov prebivalstva starega 0-14 let, 64,9 odstotkov prebivalcev starih 15-64 let ter 21,8 odstotkov prebivalcev starih 65 ali več let. Glede na obstoječe podatke lahko s 95 odstotno verjetnostjo predvidevamo, da se bo delež prebivalcev starih 0-14 let še naprej zniževal in bo leta 2027 znašal 12 odstotkov, prav tako se bo zniževal delež prebivalcev starih 15-64 let, ki bo leta 2027 predvidoma znašal 56 odstotkov, delež prebivalcev starih 65 let ali več pa se bo povečeval in bo leta 2027 znašal 32 odstotkov. Izsledki demografskih analiz kažejo, da je starajoča se družba eden ključnih izzivov Pomurja, ki se kaže tako v povečevanju izdatkov za socialne transferje in zdravstvo kakor tudi v vse večjih kadrovskih primanjkljajih, s katerimi se sooča gospodarstvo, deloma pa tudi javni sektor in nevladne organizacije.

Viri podatkov: SURS