Delo Policijske postaje Lendava je bilo v letu 2019 usmerjeno v zagotavljanje stabilnih varnostnih razmer in obvladovanje operativne problematike

“Delo Policijske postaje Lendava je bilo v letu 2019 usmerjeno v zagotavljanje stabilnih varnostnih razmer in obvladovanje operativne problematike. S strokovnim in profesionalnim delom smo policisti uspeli zagotoviti visoko stopnjo varnosti, s poudarkom na varovanju človekovih pravic in svoboščin. Vse zastavljene cilje smo dosegli, kar se kaže v izboljšanju ali ohranitvi stanja na posameznih področjih dela. Varnostne razmere na območju policijske postaje ocenjujemo kot ugodne in stabilne, delo policijske postaje pa učinkovito na vseh delovnih področjih,” je uvodoma zapisal komandir, Željko Križanič, mag.
Na področju preprečevanja in preiskovanja kriminalitete je bila Policijska postaja Lendava v lanskem letu učinkovita in uspešna. V lanskem letu so skupaj obravnavali nekoliko manj kaznivih dejanj pri katerih je bila podana kazenska ovadba, delež preiskanih kaznivih dejanj pa se je v primerjavi z letom 2018 nekoliko zmanjšal, vendar je preiskanost kaznivih dejanj še zmeraj visoka. Na področju splošne kriminalitete ugotavljajo manjši porast števila kaznivih dejanj zoper premoženje, preiskanost tovrstnih kaznivih dejanj pa je primerljiva z letom 2018. Beležijo rahlo povečanje števila tatvin in velikih tatvin katerih preiskanost pa je boljša kot leto prej. Zaznali in obravnavali so manj kaznivih dejanj nasilja v družini, kjer še zmeraj zasledujejo cilj ničelne tolerance, pravijo. Ugotavljajo tudi velik upad kaznivih dejanj ponarejanje listin. Na področju gospodarske kriminalitete beležijo velik upad kaznivih dejanj. Največji upad je zaznan pri kaznivih dejanjih Ponarejanje denarja in kazniva dejanja povezana s kršitvijo delovno pravne zakonodaje in Kršitev temeljnih pravic delavcev. Število kaznivih dejanj na področju prepovedanih drog je primerljivo letu 2018. V lanskem letu so količinsko zasegli manj prepovedane konoplje —rastline, medtem, ko prepovedane droge heroina in kokaina nismo zasegli. Obravnavali so tudi eno kaznivo dejanje v povezavi z orožjem.

Obravnavali najmanj kršitev v obdobju zadnjih petih let

Na področju splošnih policijskih nalog in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja je bilo stanje prav tako ugodno. V letu 2019 so skupaj obravnavali najmanj kršitev v obdobju zadnjih petih letih. Največkrat so obravnavali kršitve po določilih Zakona o varstvu javnega reda in mira, katerih število se je nekoliko povečalo v primerjavi z letom prej. Največji upad kršitev ugotavljajo po določilih Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o omejevanju uporabi tobačnih izdelkov, medtem, ko so ostale kršitve številčno primerljive z letom prej. Na področju obravnave nasilja v družini ugotavljajo upad števila kršitev, zaradi česar je bilo posledično manj izrečenih ukrepov prepovedi približevanja. Na področju javnih zbiranj so v lanskem letu zaradi kršitev javnega reda in mira in storitev kaznivih dejanj, kršiteljem izrekli več ukrepov prepovedi udeležbe na športne prireditve. Pri zagotavljanju človekovih pravic občanom v policijskih postopkih so, kot pravijo, delovali zakonito in so posegali v človekove pravice in svoboščine le takrat, ko je bilo to nujno potrebno. V lanskem letu so na PP Lendava obravnavali tri pritožbe zoper policiste.

Boljša prometna varnost

Prometna varnost je bila, glede na število prometnih nesreč in posledic zadnja leta najboljša. Na območju PP Lendava se v letu 2019 ni zgodila smrtna prometna nesreča, s čimer se je dosegla »vizija nič«. Tudi drugače po pregledu posledic je bilo ugotovljeno, da se je leta 2019 manj udeležencev hudo in lažje telesno poškodovalo. Manj spodbuden je bil podatek o številu povzročiteljev prometnih nesreč, ki so bili pod vplivom alkohola, saj se je povečala povprečna stopnja alkoholiziranosti glede na preteklo leto, prav tako se je povečalo število alkoholiziranih povzročiteljev, kljub manjšemu številu prometnih nesreč. Pri kontroli in nadzoru cestnega prometa so zaznali in obravnavali skupaj nekoliko manj kršitev prometne zakonodaje, so pa povečali število odrejenih preizkusov alkoholiziranosti. Največ ugotovljenih kršitev v letu 2019 je bilo po določilih Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o motornih vozilih.

Obravnavali manj nedovoljenih prehodov državne meje

Na področju nedovoljenih migracij in izvajanja predpisov o tujcih se je nadaljevalo izvajanje nalog nadzora državne meje z Republiko Hrvaško in tudi izvajanje izravnalnih ukrepov na meji z Republiko Madžarsko. Na zunanji schengenski meji z R. Hrvaško so v lanskem letu obravnavali nekoliko manj nedovoljenih prehodov državne meje, kot leto prej. Na notranji meji z R. Madžarsko pa v lanskem letu niso obravnavali nedovoljenih vstopov, oziroma nezakonitega bivanja. “Ocenjujemo, da se je število nedovoljenih prehodov zmanjšalo predvsem zaradi izvajanja proti migracijskih ukrepov madžarskih varnostnih organov. Policisti PP Lendava smo v preteklem letu dobro sodelovali z drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, kakor tudi z vamostnimi organi Republike Madžarske in Republike Hrvaške. Sodelovanje z drugimi organi poteka dobro, saj izvajamo kar nekaj skupnih dejavnosti, dobro pa sodelujemo tudi z madžarskimi varnostnimi organi, tako pri preiskovanju čezmejne kriminalitete kakor pri varovanju notranje državne meje s skupnimi obmejnimi patruljami,” je dejal Križanič.

Uporaba prisilnih sredstev

Uporaba prisilnih sredstev, ki so posebnega in izrednega pomena pri varovanju človekovih pravic in svoboščin je v 2019 ostalo na podobni ravni kot v 2018. Tako smo v 2019 uporabili 14 (19) prisilnih sredstev. Največkrat so policisti uporabili telesno silo 6 (11). Poleg navedenega prisilnega sredstva, so bila kot prisilno sredstvo uporabljena tudi sredstva za vklepanje in vezanje 8 (8). Palica kot prisilno sredstvo ni bila uporabljena, kakor tudi ne plinski razpršilec. Pri uporabi prisilnih sredstev so pri 1 (2) osebi bili vidni zunanji znaki poškodb. Vsa prisilna sredstva so bila uporabljana zakonito, strokovno in učinkovito. Zaradi opravljanja policijskih nalog v 2019 nismo obravnavali napadov na policiste Policijske postaje Lendava.

V2019 so na Policijski postaji Lendava prejeli 3 (2) pritožbi. Ena pritožba je bila zaključena z uspešnim pomiritvenim postopkom, dve pa sla bili zaključeni brez obravnave na senatu kljub neuspešnem pomiritvenem postopku. Ugotovljeno je bilo, da so policisti ravnali zakonito in strokovno in da so bile pritožbe neutemeljene.