December 2021 nadpovprečno topel in v večjem delu države podpovprečno namočen ter podpovprečno osončen

Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bila decembrska povprečna temperatura zraka v Sloveniji nad povprečjem dolgoletnega obdobja, razen v delih severozahoda države, kjer je bila okrog vrednosti povprečja. December je bil nadpovprečno namočen na Goričkem in v pasu od Celja do Ljubljane, podpovprečno namočen na zahodu, jugu in severovzhodu države ob meji s Hrvaško, drugod pa povprečno namočen. Na severovzhodu države, delih zahoda in na Notranjskem je bil mesec nadpovprečno osončen, v osrednjem delu države in ob morju pa podpovprečno.
Odklon temperature pozitiven

Odklon temperature zraka od povprečja obdobja 1981–2010 je na državni ravni znašal 0,8 °C, kar uvršča december 2021 med 20 najtoplejših od leta 1961. V tem obdobju je bil do sedaj najtoplejši december 2000, z odklonom 3,0 °C, odklon nad 2,5 °C pa so imeli še trije decembri: 1985 in 2019 (oba okrog 2,7 °C) ter 2006 (2,6 °C). Najhladnejši je bil v tem obdobju december 1963, z odklonom –4,1, za njim pa nista zelo zaostajala še decembra 1962 (–4,0 °C) in 1969 (–3,9 °C).

Padavin v večjem delu države manj kot običajno

Padavin je bilo glede na kazalnik višine padavin več od povprečja na Goričkem in v pasu od Celja do Ljubljane, podpovprečno na zahodu, jugu in severovzhodu države ob meji s Hrvaško, drugod pa povprečno. Na državni ravni je bilo padavin podpovprečno, kazalnik višine padavin na ravni države glede na referenčno obdobje 1981–2010 je bil okrog 87 %, kar uvršča december 2021 približno na sredino po višini padavin po letu 1961. V tem obdobju sta bila najmanj namočena praktično popolnoma suh december 2015 in izjemno suh december 2016 (s kazalnikom 2 %), naslednji najbolj suh december, 1991, pa je imel kazalnik višine padavin 17 %. Najbolj namočen je bil december 1976, s kazalnikom 196 %, le nekoliko manj namočen je bil december 2008, s kazalnikom padavin 194 %.

Sonca v večjem delu države manj kot običajno

Na severovzhodu države, delih zahoda in na Notranjskem je bil december nadpovprečno osončen, v osrednjem delu države in ob morju pa podpovprečno. Na državni ravni je kazalnik trajanja sončnega obsevanja glede na primerjalno obdobje 1981–2010 znašal 96 %, kar letošnji december uvršča nekje na sredino decembrov po osončenosti po letu 1961. V tem času je bil daleč najbolj osončen december 2016, s kazalnikom 202 %, najmanj pa december 1995, s kazalnikom 24 %. Te številke so zaradi majhnega števila meritev precej nezanesljive.

Primerjava

Po mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin je bil letošnji december na ravni države zelo podoben decembru 2002, ki pa je bil toplejši v severozahodnem delu države, suh na zahodu in bolj namočen na vzhodu države. Vremenski potek se je med omenjenima mesecema seveda razlikoval.