Donacijska sredstva šolama in gasilcem iz področja Lendave z okolico

Elektro Maribor nadaljuje z novim ciklom že tradicionalne pomoči humanitarnim in drugim organizacijam, ki delujejo na oskrbnem območju družbe. Sredstva so tokrat namenjena šolama in gasilcem iz področja Lendave z okolico.

Predsednik uprave Elektra Maribor, mag. Boris Sovič, in vodja Elektro Maribor, OE Murska Sobota, Uroš Kolarič, sta predala tri donacije v vrednosti vsaka po 1.000 EUR. Prevzeli so jih Spomenka Juretič, svetovalna delavka Dvojezične osnovne šole II Lendava, Katarina Kovač, ravnateljica Dvojezične osnovne šole Dobrovnik in Danilo Jeneš, predsednik Gasilske zveze Občine Velika Polana.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob uradni predaji sredstev povedal: “V Elektru Maribor je s svojo dejavnostjo močno prisoten v okolju, ki ga oskrbujemo z električno energijo. Prav zato se zavedamo pomena sodelovanja in svoje družbene odgovornosti, ki jo gradimo tudi z redno podporo humanitarnim in drugim dobrodelnim, izobraževalnim, kulturnim in športnim projektom, ki pozitivno vplivajo na življenje ljudi. Cenimo trud, kreativnost in aktivno pomoč, ki jo te organizacije imajo in jo kažejo v svojih obdobnih projektih in vsakodnevnih aktivnostih. Tokrat podpiramo aktivnosti dveh osnovnih šol in gasilsko zvezo iz širšega področja Lendave.”

Na dogodku so predstavniki organizacij predstavili namen porabe sredstev:

Spomenka Juretič, svetovalna delavka Dvojezične osnovne šole II Lendava, je o namenu porabe sredstev povedala: “Naša šola že več kot 40 let opravlja svoje poslanstvo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Pri delu si strokovni delavci nenehno prizadevamo iskati poti za razvoj vsakega posameznega otroka. Upoštevamo interese otroka, spodbujamo njegovo samostojnost in ustvarjalnost ter razvijamo njegova močna področja. Želimo biti inovativni in ustvarjalni in slediti novim izzivom okolja. Tokrat bomo za naše učence, katerih močno področje je šport, s pomočjo Elektra Maribor nabavili dodatne športne pripomočke in opremo, ki bodo obogatili šolsko življenje in vsebine.”

Katarina Kovač, ravnateljica Dvojezične osnovne šole Dobrovnik, o porabi sredstev: “Naša šola si prizadeva svoje otroke pripraviti na vsakodnevne izzive. Pri svojem delu si pomagamo z najrazličnejšimi doživljajskimi in izkušenjskimi oblikami dela, tako da pouk izvajamo na kraju obravnavanega dogodka ali v naravi. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo za učence 4. In 5. razreda izvedli šolo v naravi, za vse učence pa športni dan plavanja. Te aktivnosti zahtevajo večji finančni strošek. Pri tovrstnem delu si sicer pomagamo z denarjem šolskega sklada, a se ta žal prazni. S prejeto donacijo pa bomo otrokom lahko omogočili opisane aktivnosti.”

Danilo Jeneš, predsednik Gasilske zveze Občine Velika Polana, o porabi sredstev: “Gasilska zveza Občine Velika Polana in njena prostovoljna društva so edina tovrstna organizacija s statusom humanitarne organizacije v Občini Velika Polana. Zato je naše delo cenjeno, edinstveno in nujno potrebno. Finančnih sredstev, ki so na razpolago za dobro in učinkovito opravljanje namena društva pa je vsako leto manj. Kljub temu, da so društva prostovoljna in njihovi člani ne dobijo plačila za svojo požrtvovalnost, sredstev za organizacijo in dobro delo prostovoljcev vsako leto primanjkuje. Hvala Elektru Maribor, ki je z današnjo donacijo podprl naše delo.”