Davčne blagajne: V prvem tednu februarja 742 nadzorov

V prvem tednu februarja so uslužbenci mobilnih oddelkov in inšpektorji Finančne uprave RS opravili 742 postopkov nadzora izvajanja Zakona o davčnem potrjevanju računov. Odkrili so 55 nepravilnosti.

Nadzori so bili primarno opravljeni pri zavezancih, ki jim je Finančna uprava RS v januarju 2016 izrekla opozorila in določila rok za vključitev v sistem davčnih blagajn. Ugotovljeno je bilo, da je velika večina zavezancev obveznosti izpolnila, pri manjšem deležu pa so še vedno ugotovili nepravilnosti.

Od skupno 55 ugotovljenih kršitev je bil v 28 primerih začet tudi prekrškovni postopek z namenom izreka globe. Od tega je bilo z izdajo plačilnih nalogov že zaključenih 8 postopkov, 20 postopkov pa je še v teku. Z izdanimi plačilnimi nalogi je bilo skupno izrečeno za 19.000 evrov glob zavezancem ter za 5.200 evrov glob odgovornim osebam.

Najpogosteje ugotovljene in sankcionirane kršitve v prvem tednu februarja 2016:
– zavezanec ni izdal računa;
– poslani podatki se ne ujemajo s podatki na izdanem računu;
– izdani računi niso potrjeni;
– kršitve povezane z uporabo vezanih knjig računov.

FURS bo, kot pravijo, v prihodnjih tednih še okrepil nadzorne aktivnosti.