Davčne blagajne: s 1. februarjem strožji nadzor

S 1.  februarjem bodo nadzorniki Finančne uprave RS začeli s strožjim nadzorom in tudi doslednim izrekanjem glob vsem zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn. Sankcionirane bodo tudi vsebinske in programske nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov.

Prekrškovni postopki se bodo vodili tako zoper zavezance, ki bodo kršili zakonodajo, kot tudi zoper programske hiše, ki računalniških programov niso izdelali v skladu z določbami zakona. Posebna pozornost bo namenjena neizdajanju računov.

Nadzorne aktivnosti v januarju 2016

Nadzorne aktivnosti Finančne uprave RS in Tržnega inšpektorata RS so bile v preteklih treh tednih usmerjene predvsem v preventivno delovanje, katerega namen je bil čim večjemu številu zavezancev omogočiti, da svoje poslovanje kar najhitreje uskladijo z zakonskimi obveznostmi. V ta namen so uslužbenci obeh organov opravljali nadzore na terenu.

Finančna uprava RS je 10.700 zavezancem, ki se še niso vključili v sistem, poslala tudi posebno obvestilo s pozivom za pojasnitev okoliščin, zakaj še ne (davčno) potrjujejo računov. Inšpektorji in uslužbenci mobilnih oddelkov Finančne uprave RS so v treh tednih izvedli preko 6.300 nadzorov. Zavezancem, ki še niso davčno potrjevali izdanih računov, je bil postavljen dodaten 15 dnevni rok, v katerem morajo izpolniti svoje zakonske obveznosti.

Za nadzor posameznih členov tega zakona (npr. vsebina računa, neizdaja računa in obvestilo potrošniku) je poleg Finančne uprave RS pristojen tudi Tržni inšpektorat RS, ki je izvedel dodatnih 610 nadzorov v okviru svojih pristojnosti. V opravljenih nadzorih obeh organov je bilo ugotovljeno 380 (5,5%) nepravilnosti. Skladno z Zakonom o prekršku so bila za ugotovljene nepravilnosti izrečena opozorila.

Pomemben vir ugotovljenih nepravilnosti so tudi podatki o preverjanju računov z mobilno aplikacijo »Preveri račun«, preko katere so potrošniki doslej preverili že preko 1,6 milijona računov. Potrošniki preko mobilne aplikacije preverijo vsak 30 račun, ki je izdan iz davčne 4/4 blagajne. Vsako sekundo je preverjen vsaj en račun. Mobilno aplikacijo si je na svoje mobilne telefone preneslo že 64.000 potrošnikov. Do 26. 1. 2016 je oblikovanih 78.000 paketov z 10 računi različnih izdajateljev, ki sodelujejo v nagradni igri.