Datum dokončanja interkonekcijskega daljnovoda Cirkovce – Pince se bo zamaknil

Gradnja čezmejnega daljnovoda med Slovenijo in Madžarsko 2 x 400 kV Cirkovce – Hévíz je v zaključni fazi, vendar je zaradi uresničitve nekaterih predvidenih tveganj, povezanih s pandemijo COVID-19 in neugodnimi vremenskimi razmerami, začetek poskusnega obratovanja prestavljen za tri mesece, torej na junij 2022.
Projekt je izjemno napredoval: pridobljeno je končno gradbeno dovoljenje, gradnja stikališča RTP Cirkovce je 100 % končana in pripravljena za priključitev, gradbena dela so zaključena na 96 %, vgradnja jeklenih konstrukcij pa do 71 % . “Zamuda je predvsem posledica pandemije, ki je prizadela tudi Slovenijo. V zadnjih dveh mesecih je bilo izdanih veliko odločb o karanteni za delavce na terenu, najbolj kritično obdobje pa je bilo decembra 2021, ko so bile tri ekipe v karanteni 14 dni. Drugi vzrok zamude so bile neugodne vremenske razmere. Močan veter je preprečil dvig stolpov, kar je posledično povzročilo zamudo pri namestitvi elektro opreme,” so zapisali pri ELES-u.

Dokončanje čezmejne prenosne povezave 2 x 400 kV Cirkovce – Hévíz je, kot so zapisali, za ELES glavna prioriteta. Delovna sila na terenu se je povečala v največji možni meri in se po najboljših močeh trudi, da bi daljnovod začel obratovati. Na podlagi posodobljenega načrta projekta, ELES in njegov partner MAVIR, madžarski sistemski operater prenosnega omrežja, v juniju 2022 predvidevata vključitev slovensko-madžarske meje v evropske projekte oblikovanja enotnega trga z električno energijo in s tem komercialno dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

“Gradbena dela so skoraj v celoti opravljena, saj smo s plitvimi temeljenji zaključili v poletnih mesecih, z globokimi temeljenji na 189 stojnih mestih smo zaključili v decembru. Vzporedno delo na celotni trasi nam je omogočilo, da je trenutno v izgradnji 231 stebrov jeklenih konstrukcij, pri čemer jih je čez160 že zaključenih v celoti. Zato smo lahko na določenih delih trase že začeli z elektromontažnimi deli, ki vključujejo montažo izolatorskih verig in vodnikov,” so še sporočili iz ELESa.

Vodniki so v celoti nameščeni na trasi med Ljutomerom in Ormožem ter med RTP Cirkovce in Vidmom pri Ptuju. Na določenih delih trase poteka tudi že nanašanje končnega sloja antikorozijske zaščite, ki se skladno z zahtevami umeščanja v prostor izvaja v zeleni barvi, razen na odsekih, kjer so z zakonodajo predpisane t. i. signalne barve in bodo stebri belo rdeči. Daljnovod s tem že dobiva končno podobo. Konec junija letos bo torej daljnovod pripravljen za zagonske in funkcionalne preizkuse. Nato sledi še končna ureditev okolice skladno z načrti krajinskih arhitektov in vzpostavitev nadomestnih habitatov. Z vsemi deli na projektu bi, če bodo zaradi zamude dodatno zavihali rokave, predvidoma zaključili do konca leta 2022.