Danes spremembe pri prehajanju meje, priznajo se testi PCR tudi iz tretjih držav

Od danes veljajo spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Glavne novosti so: veljavni so tudi testi PCR iz tretjih držav, hitri antigenski testi pa le iz držav članic EU ali schengenskega območja, testiranje s hitrimi antigenskimi testi na mejnih prehodih je ukinjeno, možnost prekinitve karantene na domu ponovno velja za vse osebe in dodana je izjema za prehajanje meje za izobraževanje.
Veljavni so tudi testi PCR iz tretjih držav, hitri testi pa le iz EU ali schengenskega območja

Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 mora biti opravljen po metodi PCR v državi EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ali po HAG metodi (hitri antigenski test) v državi članici EU ali schengenskega območja.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo se priznajo torej tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah, hitri antigenski testi morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja. Velja pa, da negativni izvid testa (PCR in HAG) ne sme starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi na mejnih prehodih na zunanji schengenski meji je ukinjeno.

Možnost prekinitve karantene ponovno velja za vse osebe

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po PCR metodi in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu. Ta možnost prekinitve karantene torej velja za vse osebe, ne glede na državljanstvo.

Dodana izjema za izobraževanje, črtana za športnike

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega testa (PCR ali HAG) se od 9. januarja 2021 dovoli:

  • osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu.

Izjema za športnike je črtana, saj testiranja s hitrimi antigenskimi testi na meji ni več.