Danes praznuje občina Lendava

Danes je 28. oktober, dan, ko praznuje občina Lendava. čeprav smo svečanost ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj opravili minuli petek, pa je prav danes dan, ko občina tudi dejansko praznuje.
Praznik Občine Lendava je 28. oktober. Na ta dan leta 1366 je kralj Ludvik I. rodbini Bánnfy podelil sejemske pravice in s tem se je lendavska posest zapisala v takratni gospodarski, politični in kasneje tudi meščanski zemljevid Evrope.

Z nastankom samostojne in neodvisne države Republike Slovenije in sprejemom nove ustave je nastala osnova za ponovno uvedbo klasične lokalne samouprave zahodnoevropskega tipa. Po zakonu o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij iz leta 1994 je bilo v Sloveniji ustanovljenih 147 občin, od tega 11 mestnih. Med temi 147 občinami je bila tudi občina Lendava s sedežem v Lendavi. Prvi občinski svet je štel enaindvajset članov, od tega dva člana občinskega sveta izvolijo pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice kot svoja predstavnika.

Občina Lendava je bila ustanovljena že 3. 10. 1994 iz komune Lendava, ki se je takrat preoblikovala v naslednjih pet manjših samostojnih občin: Črenšovci, Kobilje, Lendava, Odranci in Turnišče. Tedanja občina Lendava je sodila med naše srednje velike občine. Glede teritorialnega obsega današnje občine Lendava je leta 1998 prišlo do sprememb, in sicer iz občine Lendava je bilo izločeno manjše območje, iz katerega je nastala občina Dobrovnik.

Župan, Janez Magyar: “Letošnje leto je v naši občini leto okroglih obletnic, saj praznujemo 130 let izida prvega lendavskega časopisa Alsó-Lendvai Hiradó/Dolnjelendavske novice, 60 let Glasbene šole Lendava, 60 let Ljudske univerze Lendava, 40 let Lendavske trgatve in 25 let ustanovitve naše občine. Te častitljive obletnice so dokaz, da se je v Lendavi že v preteklosti veliko dogajalo in se še vedno dogaja. Za vse to ste seveda zaslužni občani Lendave. Hvala za vašo potrpežljivost, trud in vztrajnost. Ob našem občinskem prazniku vam iskreno čestitam in želim si še veliko ustvarjalnega sodelovanja in povezovanja v naši občini.”

Grb občine Lendava smo začeli uporabljati 12.9.1996

Občina Lendava je v letu 1996 objavila javni natečaj za določitev grba in zastave nove občine. Na natečaj se je prijavilo 11 avtorjev. Komisija za pripravo natečaja in izbiro predloga je izmed prijavljenih rešitev izbrala delo s šifro 12101990. Avtorica izbranega projekta je bila Katjuša Kranjc. Grb občine Lendava je plavi poznogotski ščit. Na zelenem hribu je štirioglata srebrna trdnjava z zlato trikotno zastavo na vrhu.Pod hribom so tri srebrne grede(potoki). Trdnjava na grbu je stari grad Lendava.

Izhodiščna osnova za grb je lendavski grad kot arhitekturna dominanta makro lokacije, ki s svojo izjemno lego opredeljuje prostor že stoletja. Grad stoji na hribu, pod njim so stilizirani trije potoki, ki opredeljujejo in določajo razvoj in strukturo mesta. Zastavica na strehi gradu, ki piha iz leve proti desni, simbolizira dinamiko in obeta vedrejše čase. Grb določata dve heraldični barvi – modra in zelena, ki sta tudi barvi obeh držav – Slovenije in Madžarske