Danes obeležujemo svetovni dan svobode tiska

Danes obeležujemo svetovni dan svobode tiska. Unescova resolucija iz leta 1991 poudarja, da so svobodni, pluralni in neodvisni mediji temeljna sestavina demokratične družbe.
 Danes obeležujemo svetovni dan svobode tiska, ki je namenjen opozarjanju na vlogo sedme sile v demokratičnih družbah. Unesco, ki je predlagal razglasitev svetovnega dneva svobode tiska, je že v resoluciji iz leta 1991 poudaril, da so svobodni, pluralni in neodvisni mediji temeljna sestavina vsake demokratične družbe. Svoboda medijev je tudi v Sloveniji v zadnjem času sicer precej pogosta tema. Zadnji politični napadi na medije in novinarje pri nas so pokazali, da se je potrebno za svobodo medijev vedno znova boriti. Svoboda medijev je seveda zelo tesno povezana s stopnjo demokratičnosti.

Ne pozabimo, brez svobodnega tiska bi bili brez dnevnih poročil, ki prinašajo podrobnosti o razsežnostih aktualnih perečih vprašanj doma in po svetu. Ob današnjem dnevu se seveda ne spominjamo pomena medijev, temveč tudi tistih, ki so pri zagotavljanju svobode tiska izgubili življenje. Avtonomija novinarjev in uredništev ni prazna beseda ali polnilo medijske zakonodaje, ampak mora biti tudi jasno izpeljana in spoštovana. Kot mediji moramo priznati, da smo dolžni zagotoviti, da ostajamo zvesti načelom stroke, da javnosti zagotovimo točne in uravnotežene informacije, ta pa nas na naše napake mora opozarjati.

Pravica do svobode izražanja in dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica!