Danes obeležujemo evropski dan številke 112

Evropska komisija je 11. februar razglasila za evropski dan številke za klic v sili 112. Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, jo kličejo, ko potrebujejo pomoč oziroma so ogroženi življenja ljudi ali živali ter varnost premoženja ali okolja.

11.2. je mednarodni dan evropske številke za klic v sili 112, na katero je mogoče poklicati na pomoč v vseh 28 državah članicah Evropske unije in tudi v večini drugih evropskih držav – na Balkanu in nekaterih območjih Rusije. V vseh 13 regijskih centrih za obveščanje, ki v Sloveniji sprejemajo klice na pomoč, je bil včeraj med 9. in 14. uro tudi dan odprtih vrat.

Slovenija številko 112 uvedla kot druga država v Evropi

Ministrski svet Evropske zveze je leta 1991 odločil, da bo 112 enotna evropska številka za klic v sili, in pozval države članice, da jo uvedejo poleg nacionalnih številk za klic v sili. Slovenija je številko 112 uvedla kot druga država v Evropi že leta 1997, takoj za Švedsko. V začetku novega tisočletja je Evropska zveza z direktivo podrobneje določila delovanje in storitve enotne številke za klic v sili 112. Predpisala je, da morajo biti klici s stacionarnih in z mobilnih telefonov ter iz telefonskih govorilnic brezplačni. Predpisala je tudi, da mora biti na tej številki ljudem dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč ter pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot in policije, četudi v državi delujejo druge nacionalne številke klica v sili. Predpisala je tudi, da morajo države zagotoviti prikaz, kje se oseba, ki kliče 112, nahaja. To je v nujnih primerih zelo pomembno, še posebej, ko oseba, ki potrebuje pomoč, ne more ali ne zna povedati, kje se nahaja.

Poskrbljeno tudi za gluhe in naglušne

Za gluhe in naglušne je zelo pomembno, da lahko pošljejo kot klic v sili tudi besedilno sporočilo. V Sloveniji je besedilni klic na 112 mogoč preko WAP112 že nekaj let, od leta  2012 je mogoče komunicirati z operaterji v centrih za obveščanje, ki sprejemajo klice na 112,  tudi z enostavnim SMS-sporočilom, poslanim z mobilnega telefona.

Nekatere države članice (Švedska, Danska in Nizozemska) so uvedle 112 kot svojo glavno številko za nujne primere, medtem ko v večini držav članic 112 deluje skupaj z nacionalnimi številkami za klic v sili. V Sloveniji imamo za klic v sili številko 112, s katero pokličete vse reševalne službe in policijo, v uporabi pa je tudi številka 113, s katero pokličete policijo neposredno.