Danes je 8. junij, mednarodni dan gasilcev in dan, ko bo v Lendavi odprt nov Center za zaščito in reševanje

Danes je 8. junij, ko obeležujemo mednarodni dan gasilcev. Čeprav so razlage o tem, zakaj je določen ravno 8. junij kot dan gasilcev, različne (ena od njih pravi, da je bilo na ta dan ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo v Nemčiji), je dejstvo, da imajo v mednarodnem merilu tudi gasilci svoj dan. To si glede na opravljanje težke, a izjemno humane dejavnosti, zagotovo tudi zaslužijo.
Prostovoljno gasilstvo ima na Slovenskem čez 140-letno tradicijo, eno izmed najstarejših gasilskih društev v Sloveniji pa imamo prav v Lendavi. Ljudje se združujejo v gasilska društva, da bi učinkoviteje preprečevali in gasili požare. Naloga gasilskih društev je veliko več, kot le gašenje in reševanje v primeru požarov. V njih so ljudje našli socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči.

Povezanost ljudi je pomembna tudi z vidika gradnje kulturne enotnosti. Skozi gasilska društva so člani izkazovali pripadnost slovenskemu narodu in obstoj te zavesti. Danes so v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih in dejavnostih, posebej na področju varstva pred požari ter kulturnem in drugih področjih. Gasilska organizacija se je z leti razvila v sodobno, humanitarno in nestrankarsko organizacijo.

Gasilci so nosilci nalog na področju gašenja in reševanja v primeru požarov ter na področju zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. To so dokazali z uspešnim posredovanjem gasilcev na intervencijah ob velikih poplavah, ob potresih,  b plazovih in neurjih.

Z Odredbo s prenosom nalog zaščite in reševanja in kasneje z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na gasilske enote, je gasilska organizacija uradno postala najpomembnejša in najštevilčnejša splošno reševalna služba v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomemben dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti na tem področju.

V Lendavi danes sledi odprtje novega Centra za zaščito in reševanje

Po mnogih zdrahah, večkratnim spremembam načrtov, mnogim povedanim besedam ter 146 let po ustanovitvi Prostovoljnega gasilskega društva Lendava, bo na dvorišču Centra za zaščito in reševanje danes ob 17. uri potekala svečana otvoritev.

Center bo na eni lokaciji združil sile na področju gasilstva, Rdečega križa in Civilne zaščite. Z investicijo si Občina Lendava prizadeva za izboljšanje stanja na področju požarne varnosti v lokalni skupnosti ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, saj je varnost občank in občanov njena prioritetna naloga.

S svojo prisotnostjo bo otvoritev počastil predsednik Vlade RS Marjan Šarec, ki bo prisotne tudi nagovoril in skupaj z županom Občine Lendava Janezom Magyarjem in predsednikom Gasilske zveze Lendava Srečkom Prendlom prerezal otvoritveni trak.

Lendavski prostovoljni gasilci, so v trenutnem gasilskem domu, prepotrebnem obnove, delovali od leta 1953. Nov Center za zaščito in reševanje sicer opreme še nima, za to bo potrebno primakniti še nekaj financ, kar v praksi pomeni, da bodo prostovoljni gasilci iz Lendave večino svojih nalog še vedno opravljali iz trenutnega gasilskega doma.